Browsing Ekonomická fakulta by Title

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Title

Sort by: Order: Results:

 • Skrbek, Jan
  Práce se zabývá aktuální problematikou z oblasti kooperativní ekonomiky, jež je výrazně ovlivńována novými možnostmi informačních technologií-zejména pak vytvářením podnikatelských sítí.
 • Petrů, Naděžda (2021)
  V habilitační práci je řešena v České republice velmi aktuální problematika specifik managementu rodinného podnikání. Jeho novodobou historii lze spojit se společenským vývojem po roce 1989, kdy v ČR začaly vznikat první ...
 • Pavelková, Drahomíra
  Práce je věnována vysvětlení důležitosti a potřebnosti znalosti problematiky nákladů kapitálu ve finančním řízení podniku, vyčíslování těchto nákladů a obsahuje doporučení pro jejich efektivní řízení.
 • Taušl Procházková, Petra (TUL, 2019-01-04)
  Habilitační práce pojednává o problematice sociálního podnikání. Sociální podnikání představuje způsob řešení celospolečenských problémů prostřednictvím podnikatelského přístupu. V rámci sociálního podnikání jsou realizovány ...
 • Hasprová, Olga
  Práce s snaží odpovědět na otázky praktických finančních analytiků, nakolik je důvěryhodná vypovídací schopnost jednoho z komplexních ukazatelů používaných pro hodnocení a predikaci finanční situace podnikatelských subjektů. ...
 • Vrabcová, Pavla (Grada Publishing, a.s., 2022-07-22)
  Udržitelný rozvoj je interdisciplinární koncepce, která se neustále vyvíjí, přičemž je diskutována na úrovni globální, národní i lokální. Avšak důležitost tohoto pojetí tkví v jeho komplexnosti. Význam odpovědného podnikání ...
 • Krechovská, Michaela
  Habilitační práce se zabývá problematikou udržitelnosti na mikroekonomické úrovni a jejím vlivem na finanční výkonnost podniků, jakož i přístupy k měření finanční výkonnosti podniků v souvislosti s rozvojem této koncepce. ...
 • Budaj, Pavol (TUL, 2019-04-05)
  V habilitačnej práci je riešená veľmi aktuálna manažérska problematika – vzťah medzi zmenami v makro a mikro prostredí organizácií a reagovaním manažérskych systémov na tieto zmeny z dôvodu posunu paradigmy. Analýza ...
 • Tetřevová, Liběna
  Práce je věnována třem závažným a aktuálním problémům, jejichž význam sílí (zejména v České republice) v souvislosti s rozšiřování Evropské unie.

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account