Fakulta textilní

DSpace Repository

Fakulta textilní

 

Recent Submissions

 • Azeem, Musaddaq
  Rostoucí obavy z rozšiřování pouští podnítily výzkum technologií zaměřených na získávání vody z netradičních zdrojů, jako je rosa, mlha a vodní pára. Některé z nejslibnějších projektů se zaměřují na zdokonalení konstrukcí ...
 • Mangat, Asif Elahi
  Cílem teto práce je zjistit vliv různých profilů funkčních žebrových pletenin na jejich tepelné vlastnosti jako je tepelná vodivost, tepelná absorpce a tepelný odpor. Práce zahrnuje představení nového modelu pro extrapolaci ...
 • Jirkovec, Radek
  Disertační práce se věnuje smáčení vlákenných útvarů pomocí biokompatibilních hydrogelů. Během experimentální části byly připraveny hydrogely a bylo měřeno jejich povrchového napětí v závislosti na jejich teplotě. Z výsledků ...
 • Novotná, Jana
  Tato disertační práce se zabývá návrhem, přípravou a analýzou dvousložkového kompozitního systému tvořeného nevodivou epoxidovou pryskyřicí a vodivým plnivem představovaným krátkými recyklovanými uhlíkovými vlákny. V práci ...
 • Aboalasaad, Abdelhamid Rajab Ramadan
  Tkané kompresní obinadla jsou jednou z možností pružných textilií, které vyvíjejí při aplikaci tlak na svaly. Při aplikaci obinadla, při definované pevnosti v tahu, je možné vytvořit požadovanou kompresi na danou část těla. ...
 • Strnadová, Kateřina
  Materiály založené na orientovaných vláknech mají velký potenciál pro využití v tkáňovém inženýrství a to zejména u tkání, kde je organizace mezibuněčné hmoty zcela zásadní pro funkčnost tkáně. Velmi vhodnou metodou pro ...
 • Razzaque, Abdur
  Nepromokavé prodyšné vrstvené textilie umožňují průchod vodní páry, ale zabraňují průchodu kapalné vody. Tato schopnost textilií chránit před dešťovou a sněhovou vodou a současně umožnit, aby se pára odpařovala zevnitř ...
 • Heinisch, Tereza
  Předmětem dizertační práce je hodnocení sušících křivek ve vztahu k termofyziologickému komfortu zejména sportovních a ochranných textilií. Existuje několik metodik, které se dobou sušení zabývají. Bohužel však u nich ...
 • Mansoor, Tariq
  Lidská noha může v horkém prostředí za hodinu vytvořit 30 gramů, někdy dokonce až 50 gramů potu. Průměrná produkce potu při intenzivním cvičení v chladu činí kolem 10 g/h na nohu. Intenzita pocení může dosáhnout až 30 g ...
 • Khan, Muhammad Zaman
  V posledních desetiletích se vědci snaží napodobovat přírodu tak, že připravují super hydrofobní povrchy různých materiálů, které mají nesmáčivé projevy. Tyto materiály nacházejí mnoho různých aplikací v řadě oborů a ...
 • Ali, Azam
  Tato disertační práce se zabývá vývojem elektricky vodivých, multifunkčních textilií chránících proti elektromagnetickému záření v širokém rozsahu frekvencí (EMI). V první části práce byly připraveny vodivé textilie pomocí ...
 • Naeem, Jawad
  Tato studie souvisí s možným zlepšením tepelné ochranné výkonnosti hasičského ochranného oděvu při vystavení různým úrovním hustoty sálavého tepelného toku. Ochranný oděv hasiče se obvykle skládá ze tří vrstev: vnější ...
 • Zvercová, Iveta
  Disertační práce je věnována vývoji a testování materiálu pro enzymatický debridement. Konkrétně se jedná o optimalizaci postupu imobilizace proteolytických enzymů na křemičitá nanovlákna. Tímto způsobem upravená nanovlákna ...
 • Kalous, Tomáš
  Technická univerzita v Liberci je původcem mnoha nápadů a technických řešení, které v průběhu své existence dokázala prostřednictvím svých zaměstnanců proměnit z původní myšlenky do reálného (často průmyslového) nasazení. ...
 • Jirásková, Petra
  Tématem disertační práce je objektivní hodnocení vzhledové nestejnoměrnosti simulovaných obrazů plošných textilií (tkaniny vazeb Atlas, Kepr a plátno). Vzhledová nestejnoměrnost byla hodnocena na základě kolísání stupňů ...
 • Behera, Promoda Kumar
  Předložená práce se zabývá chováním geopolymerů plněných anorganickými vlákennými částicemi při zvýšené teplotě 200, 400 a 800 oC. Čedičový vláknitý odpad Pro výběr anorganických plniv byl zohledněn požadavek zvýšené tepelné ...
 • Mertová, Iva
  Setkání přízí ve tkanině je důležitým parametrem. Na základě znalosti setkání je možné plánovat spotřebu materiálu na osnovu i potřebnou délku útku pro požadovanou délku tkaniny. Má tedy zásadní vliv na spotřebu materiálu. ...
 • Javaid, Muhammad Usman
  Tato práce je zaměřena konstrukci a hodnocení vlastností vrstvených textilních struktur s zvýšenou odolností proti pronikání nožů. Každá vrstva je tkaná textilie vyrobená z para-aramidového vlákna Twaron? se stejnou dostavou ...
 • Jariyapunya, Nareerut
  Elastické plošné textilie se ve velké míře využívají pro výrobu oděvů přiléhavé siluety. V některých případech se jedná o kompresní oděvy (dále jen KO). Jejich charakteristickou zvláštností je tlak, kterým působí na tu ...
 • Voleská, Karolína
  Disertační práce se zabývá zmapováním vlastností karboxymethylcelulózy s cílem navrhnout úpravu karboxymethylcelulózy pro její následnou aplikaci v medicínském odvětví přesněji při hojení ran.Část disertační práce se věnuje ...

View more