Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

repozitář DSpace

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

poslední příspěvky

 • Smolík, Adam (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro systém Android, která bude komunikovat s analyzátory platformy F4 v2.0 od firmy KMB systems. V úvodu práce byly zjištěny možnosti komunikace s analyzátorem a struktura ukládaných ...
 • Palík, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce popisuje základní problematiku IPv6 a webových technologií a jejich aplikaci ve správě adresního prostoru IPv6. Hlavním zaměřením této práze je vizualizace bloků adres jako pomůcka pro síťové administrátory ve ...
 • Šrámek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá využitím dataminingu pro predikci kriminality. Jejím cílem je navrhnout modely, které by pro vybrané typy trestných činů tento problém řešily. Součástí práce je rešerše možných datových zdrojů, které ...
 • Müller, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá paralelizací nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti hydrogeologických modelů. Cílem je paralelizovat výpočty softwaru, který dokáže analyzovat hydrogeologické modely a následně ...
 • Štrajt, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Program Transport je nástroj určený k modelování kolonových experimentů. Při řešení kolonového experimentu je v každém časovém okamžiku experimentu řešena transportní a reakční část výpočtu. K výpočtu reakční části je ...
 • Mužíček, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá tvorbou neuronové sítě, která je schopná, i přes výskyt různorodého šumu, odhadnout, kde se v řečové nahrávce vyskytuje řeč. Jako vstupní data pro trénování neuronové sítě slouží databáze aditivní směsi ...
 • Vích, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá řešením streamování živých panoramat zaobírající úhel pohledu 360° použitím většího množství webkamer a jejich zobrazením pomocí aplikační rozhraní WEBGL ve webovém prohlížeči. Výsledkem této práce je ...
 • Štiťák, Libor (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá pulzním oxymetrem čili zařízením měřícím krevní kyslíkovou saturaci. Cílem práce je návrh a sestavení laboratorního přípravku měřícího krevní kyslíkovou saturaci, který ke své činnosti využívá ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS