Modifikované vodivé nanomateriály na bázi heterocyklů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stibor, Ivan
dc.contributor.author Martinek, Michal
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-07-26
dc.date.available 2016-07-26
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/16814
dc.description 94 s., 15 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Diplomová práce (DP) se zabývá vodivými polymery na bázi heterocyklických sloučenin, zejména pak polymery na bázi polypyrrolu a jeho derivátů. Tyto látky byly připravovány tzv. chemickou oxidační in situ polymerací z výchozích monomerů. Hlavní část práce je věnována modifikacím polyesterových vlákenných substrátů tenkými vrstvami derivátů polypyrrolu za účelem zvýšení jejich elektrické vodivosti a vytvoření nových vazebných míst na takto modifikovaném povrchu. Byl též studován efekt chemické úpravy substrátu za účelem zvýšení adheze vodivé vrstvy k podložce. Dále byly připraveny materiály na bázi nanovláken modifikovaných vodivou vrstvou funkcionalizových polypyrrolů. Vytvoření funkčních skupin provedeno v monomerní formě. Cílenou aplikací tohoto typu nanomateriálu je tkáňové inženýrství, zejména pak stimulace některých typů buněk elektrickým polem při současném využití funkčních vazebných míst (imobilizace růstových faktorů či dalších podpůrných látek). Výchozí monomery pro přípravu derivátů polypyrrolu byly též připravovány a studovány. V poslední řadě byl syntetizován i nový typ nanomateriálu nanotrubičky z polypyrrolu a jeho derivátů, které se vyznačují svojí specifickou strukturou (dutina s průměrem okolo 60 nm) a velkým měrným povrchem, při zachování elektrických vlastností a funkcionalizace. Také tento typ nanomateriálu by mohl nalézt uplatnění v oboru tkáňového inženýrství zejména regenerace nervových tkání. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28403&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28403&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28403&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28403
dc.subject nanostructure materials en
dc.subject electroactive polymers en
dc.subject heterocyclic compounds en
dc.subject nanomateriály cs
dc.subject elektroaktivní polymery cs
dc.subject heterocyklické sloučeniny cs
dc.title Modifikované vodivé nanomateriály na bázi heterocyklů cs
dc.title.alternative New modified conducting nanomaterials based on heterocycles en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2014-06-18
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KCH
local.department KCH cs
dc.identifier.signature V 125/14 M
local.identifier.stag 28403
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 481382
dc.subject.verbis nanomateriály cs
dc.subject.verbis elektroaktivní polymery cs
dc.subject.verbis heterocyklické sloučeniny cs
dc.subject.verbis nanostructure materials en
dc.subject.verbis electroactive polymers en
dc.subject.verbis heterocyclic compounds en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:57 cs
local.verbis.studijniprogram KCH NanotechnologieNanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account