Transitions in the Way Germans and Polish-German Relations Were Presented in the Primary Schools of the Polish People’s Republic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuliś, Jakub
dc.date.accessioned 2022-08-01T09:41:34Z
dc.date.available 2022-08-01T09:41:34Z
dc.identifier.issn 2336-680X
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/165987
dc.description.abstract The aim of the article is to show the changes in the perception of Germans and Polish-German relations in the education of the People’s Republic of Poland. This problem is related to the changes in the domestic politics of post-war Poland and both German states. The paper is devoted to the evolution of the perception of Poland’s western neighbor from the post-war period to the end of the Polish People’s Republic, i.e. until 1989. The study presents the beginnings of the anti-German narration, caused by war trauma, which has intensified since 1949 due to pressure which has been exerted by communist government. The next part shows in which places the end of Stalinism and the takeover of power by Władysław Gomułka softened the perception of Federal Republic of Germany. The next phase was opened by the recognition of the western border of Poland by the Federal Republic of Germany on December 7, 1970. This event entailed a gradual liberalization of the recognition of the German problem in the curricula. Undoubtedly, this tendency deepened in the decade of Edward Gierek’s rule due to the problems of the Polish People’s Republic with the repayment of foreign debt, partly also in West Germany. In the early 1980s, the establishment of The Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność brought a new quality. Thanks to them the methods of showing Germans (and Polish education as a whole) started a slowly evolution to eliminate the communist propaganda. The school subjects which received the most attention were history, German language, Polish language and geography, because during these lessons the issues related to Germany were most often discussed. The work was created on the basis of selected textbooks and curricula. cs
dc.format text
dc.format.extent 22 stran
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
dc.relation.ispartof Historia Scholastica
dc.relation.isbasedon BARANOWSKI, Bohdan, et al., 1950. Historia dla klasy VI. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon BĄKOWSKI, Stefan, 1949. Fizyka i chemia: wiadomości wstępne: podręcznik dla 5 kl. stopnia podstawowego szkoły jednolitej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon BRZOZOWSKA, Felicja & KANIKOWSKA, Maria, 1969. Geografia. Dla kl. IV, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon CZEKAŃSKA, Maria, 1951. Geografia Polski. Klasa VI. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon CZEKAŃSKA, Maria, 1953. Geografia Polski. Dla klasy VI. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon CZEKAŃSKA, Maria, 1954. Geografia Polski. Dla klasy VI. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon CZEKAŃSKA, Maria, 1959. Geografia Polski. Dla klasy VI. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon CZEKAŃSKA, Maria & RADLICZ-RÜHLOWA, Halina, 1965. Geografia świata. Klasa VII. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon CZEKAŃSKA, Maria & RADLICZ-RÜHLOWA, Halina, 1976. Geografia świata. Klasa VII. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon CZEKAŃSKA, Maria, 1980. Geografia Polski. Klasa 6. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
dc.relation.isbasedon FOTYMA, Czesław & ŚCISŁOWSKI, Czesław, 1948. Fizyka. Podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon GOLEC, Barbara, NOWAK, Marianna & PRZESMYCKA, Ewa, 1987. Geografia. Europa. Azja. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
dc.relation.isbasedon HOSZOWSKA, Władysława, SZCZECHURA, Tomasz & TROPACZYŃSKAOGARKOWA, Weronika, 1946. Było to dawno. Opowiadania z dziejów ojczystych dla IV klasy szkoły podstawowej. Warszawa: Nasza Księgarnia.
dc.relation.isbasedon KONDRACKI, Jerzy & RICHLING-KONDRACKA, 1951. Geografia Polski. Dla klasy VI. Cz. II szczegółowa. Gospodarka i ludność. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon KOPCZEWSKI, Jan S., 1971. Ta ziemia od innych droższa. Podręcznik do języka polskiego dla kl. VIII. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon KOSMINSKI, Ewgenij, 1950. Historia wieków średnich. Warszawa: Nasza Księgarnia.
dc.relation.isbasedon KUSZTELAK, Franciszek, 1987. Przysposobienie obronne. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302027308.
dc.relation.isbasedon KWAŚNIEWICZ, Jan et al., 1956. Historia dla klasy VII. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon MANIKOWSKA, Halina & TAZBIROWA, Julia, 1989. Historia. Średniowiecze. Podręcznik do szkół średnich klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
dc.relation.isbasedon MARKOWSKI, Gustaw, 1961. Historia dla klasy VI. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon MISSALOWA, Gryzelda & SCHOENBRENNER, Janina, 1951. Historia Polski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon MITYK, Jan, 1975. Geografia Polski. VI. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
dc.relation.isbasedon RADLIŃSKI, Tadeusz, 1947. Geografia Polski. Kurs klasy V szkoły podstawowej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon SARNOWSKA, Wanda, TROPACZYŃSKA-OGARKOWA, Weronika & PODOLAK, Wojciech, 1947. Ziemia opowiada. Podręcznik do nauki prehistorii dla III klasy szkoły powszechnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.
dc.relation.isbasedon STASZEWSKI, Józef, 1950. Geografia. Klasa VII. Na rok szkolny 1950/51. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon SZYPER, Henryk & WOJEŃSKI, Teofil, 1947. Ku lepszej przyszłości. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon WIECZORKIEWICZ, Bronisław, 1946. Ćwiczenia ortograficzne: klasa VI. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon WUTTKE, Gustaw, 1949. Poznaj swój kraj. Podręcznik geografii dla klasy IV szkoły podstawowej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon WUTTKE, Gustaw, 1950. Poznaj swój kraj. Podręcznik geografii dla klasy IV szkoły podstawowej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon WUTTKE, Gustaw, 1957. Poznaj swój kraj. Podręcznik geografii dla klasy IV szkoły podstawowej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon Program nauczania liceum ogólnokształcącego. Historia, 1970. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon Plany godzin i materiały programowe na rok szkolny 1945/46 dla szkół powszechnych i I klasy gimnazjów ogólnokształcących, 1945. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
dc.relation.isbasedon Wytyczne organizacji publicznych szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/1945, 1944. Lublin: Resort Oświaty P. K. W. N.
dc.relation.isbasedon BRZOZA, Czesław & SOWA, Andrzej L., 2006. Historia Polski 1918–1945. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN 8308038441.
dc.relation.isbasedon FIK, Marta, 1996. Kultura polska 1944–1956. In: OTWINOWSKA, Barbara & ŻARYN, Jan (ed.). Polacy wobec przemocy 1944–1956. Warszawa: Editions Spotkania, pp. 220–275. ISBN 8371150482.
dc.relation.isbasedon JAKUBOWSKA, Barbara, 1986. Przeobrażenia w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach 1944–1956. Warszawa: COM SNP.
dc.relation.isbasedon KOSIŃSKI, Krzysztof, 2000. O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956. Warszawa: Wydawnictwo Trio. ISBN 8385660836.
dc.relation.isbasedon MALECZYŃSKA, Ewa, 1950/1951. Konferencja naukowa na temat badań nad stosunkami polsko-niemieckimi w przeszłości. Kwartalnik Historyczny. Vol. 58, No. 1–2.
dc.relation.isbasedon MAUERSBERG, Stanisław, 1974. Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
dc.relation.isbasedon MAZUR, Zbigniew, 1995. Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945–1989, Poznań: Instytut Zachodni. ISBN 8385003762.
dc.relation.isbasedon RADZIWIŁŁ, Anna, 1996. Model ideologii wychowawczej w latach 1948–1956. In: OTWINOWSKA, Barbara & ŻARYN, Jan (ed.). Polacy wobec przemocy 1944–1956. Warszawa: Editions Spotkania, pp. 315-349. ISBN 8371150482.
dc.relation.isbasedon SKŁADANOWSKI, Henryk, 2004. Stosunki polsko-sowieckie w programach nauczania i podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w Polsce w latach 1932–1956. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 8373229442.
dc.relation.isbasedon SOWA, Andrzej L., 2011. Historia polityczna Polski 1944–1991. Kraków: Wydawnictwo Literackie, ISBN 9788308047699.
dc.relation.isbasedon SZCZUR, Stanisław, 2002. Historia Polski. Średniowiecze, Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN 8308032737.
dc.relation.isbasedon WOJDON, Joanna, 2001. Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944–1989). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 8371749554.
dc.relation.isbasedon ZASADZKA, Zofia, 2000. Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945–1990. Warszawa: Biblioteka Narodowa. ISBN 8370092837.
dc.relation.isbasedon ŻARYN, Małgorzata, 2009. Polityka historyczna w edukacji w PRL. In: SKIBIŃSKI, Paweł (ed.). Polityka czy propaganda. PRL wobec historii. Warszawa: Muzeum Historii Polski, pp. 117–142. ISBN 9788360642665.
dc.relation.isbasedon DAJRI, N., 1949. Oszybocznyje uczebniki. Woprosy Istorii. No. 4, pp. 99–104. Cited for: JAKUBOWSKA, Barbara, 1986. Przeobrażenia w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach 1944–1956. Warszawa: COM SNP, p. 203.
dc.relation.isbasedon EISLER, Jerzy, 2010. Grudzień 1970. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Kraków: Legra. No. 12, pp. 2–6. ISSN 16419661.
dc.relation.isbasedon JASTRZĘBSKI, Włodzimierz, 2017. Szkolnictwo na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (1939–1945). Zeszyty Naukowe WSG. Seria: Edukacja-Rodzina- Społeczeństwo [online]. 2/2017, Vol. 29, pp. 55–76 [cit. 2021-11-21]. Available at: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/20558/ Strony%20od%20ZS%20nr%202-3.pdf?sequence=1.
dc.subject Polish People’s Republic cs
dc.subject education cs
dc.subject primary schools cs
dc.subject Federal Republic of Germany cs
dc.subject German Democratic Republic cs
dc.title Transitions in the Way Germans and Polish-German Relations Were Presented in the Primary Schools of the Polish People’s Republic en
dc.type Article en
dc.publisher.abbreviation TUL
dc.identifier.doi 10.15240/tul/006/2022-1-004
local.relation.volume 8
local.relation.issue 1
local.relation.abbreviation HS
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická en
local.citation.spage 79
local.citation.epage 100
local.access open access
local.fulltext yes en
local.note Časopis Historia scholastica je zařazen do mezinárodních vědeckých databází Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO and ERIH Plus.
dc.contributor.organization Technická univerzita v Liberci


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account