Skleněné plastiky inspirované marockou architekturou a ornamentikou.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Plíva Oldřich, ak. soch. : 58805
dc.contributor.author Milatová, Marie
dc.date.accessioned 2021-12-23T07:07:46Z
dc.date.available 2021-12-23T07:07:46Z
dc.date.submitted 2020-10-2
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/161336
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo vytvořit skleněný dekorativní objekt, který byl inspirován marockou architekturou a ornamentikou. Rešeršní část uvádí historii Maroka, marockou architekturu a ornamentiku. Skleněný objekt byl realizován technologií tavené plastiky. Ornamentika je ztvárněná v barevných průhledných a neprůhledných skvrnách, které vznikly společným utavením kousků barevného skla s křišťálem. Marrákeš se nazývá městem divokých barev, proto je zde kladen důraz na pestrou barevnost. cs
dc.description.abstract The aim of the bachelor thesis was to create a glass decorative object, which was inspired by Moroccan architecture and ornamentation. The research part presents the history of Morocco, Moroccan architecture and ornamentation. The glass object was realized by the technology of molten sculpture. The ornamentation is embodied in colored transparent and opaque spots, which were created by the joint melting of pieces of colored glass with crystal. Marrakech is called the city of wild colors, so the emphasis here is on colorful colors. en
dc.format 50 s.
dc.format.extent Ilustrace ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon HOTAŘ, VLastimil. Vladimír KLEBSA a Ivo MATOUŠEK. Technologie automatické výroby skla. V Liberci: Technická univerzita, 2015, ISBN 978-80-7494-237-2.vsp0,2cm THOMAS, Gavin. Maroko. V Brně: Lingea, 2019. ISBN 978-80-7508-414-9.vsp0,2cm PETROVÁ, Sylva. České sklo. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018. ISBN 978-80-87989-50-0.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject historie Maroka cs
dc.subject marocká architektura cs
dc.subject ornamentika cs
dc.subject abstraktní umění cs
dc.subject technologie tavené plastiky cs
dc.subject technologie skla cs
dc.subject skleněné tyče. cs
dc.subject history of Morocco en
dc.subject Moroccan architecture en
dc.subject ornamentation en
dc.subject abstract art en
dc.subject technology of fused sculpture en
dc.subject technology of glass en
dc.subject glass rods en
dc.title Skleněné plastiky inspirované marockou architekturou a ornamentikou. cs
dc.title Glass plastics inspired by Moroccan architecture and ornamentation. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-10-14
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2021-09-14
dc.date.committed 2021-5-28
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KDE
dc.identifier.signature V 202103648
local.identifier.stag 42502
local.degree.programme Textil
local.degree.discipline DN
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3107
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 6781ea6a-2455-491f-9ebb-47b27716ec83
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 3648
local.identifier.author T18000299
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account