Teaching of Marxism-Leninism in Czechoslovakia 1948–1989

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Devátá, Markéta
dc.date.accessioned 2021-11-05T10:05:57Z
dc.date.available 2021-11-05T10:05:57Z
dc.identifier.issn 2336-680X
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160989
dc.description.abstract The article deals with one of the key tools of forming a socialist-minded intelligentsia at universities, the teaching of Marxism-Leninism. The author summarizes results of her research in which she focused, apart from a factual account, also on constituent actors and their mutual interactions. On the Communist Party of Czechoslovakia and the objectives it had in the beginning of the project and which it was pursuing and adjusting for decades afterwards. On teachers of Marxism-Leninism, who kept the project going and were also looking for some space for their own concepts in it, and naturally also on students’ attitudes and approaches to the teaching of Marxism-Leninism. cs
dc.format text
dc.format.extent 16 s.
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
dc.relation.ispartof Historia Scholastica
dc.relation.isbasedon BIOLKOVÁ, Jindra & KAŠING, Petr, 2012. Vývoj Vysoké školy báňské v podmínkách ostravského regionu v letech 1945–1969. Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Vol. 52, No. 1, pp. 39–60. ISSN 0323-0562.
dc.relation.isbasedon CONNELLY, John, 2000. Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956. Chapel Hill: University of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-4865-4.
dc.relation.isbasedon CONNELLY, John, 2005. Cultural Revolution: Studentocracy in Czech Higher Education, 1948–54. In: VELEK, Luboš et al. Magister noster: Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Praha: Karolinum, pp. 167–174. ISBN 80-246-0753-0.
dc.relation.isbasedon CUHRA, Jaroslav, 2020. Ateizace a výchova k vědeckému světovému názoru. In: IDEM et al. Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989. Praha: ÚSD AV ČR, pp. 31–56. ISBN 978-80-7285-250-5.
dc.relation.isbasedon DEVÁTÁ, Markéta, 2014. Marxismus jako projekt nové společnosti: dvě studie ke společenským vědám (1945–1969). Praha: ÚSD AV ČR. ISBN 978-80-7285-175-1.
dc.relation.isbasedon DEVÁTÁ, Markéta, 2020. Výuka marxismu-leninismu na vysokých školách. In: CUHRA, Jaroslav et al. Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989. Praha: ÚSD AV ČR, pp. 174–265. ISBN 978-80-7285-250-5.
dc.relation.isbasedon GABZDILOVÁ, Soňa, 2018. Ako sme študovali v totalite: vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku pod ideologickým diktátom Komunistickej strany Československa (1948–1953). Prešov: UNIVERSUM-EU. ISBN 978-80-89946-05-1.
dc.relation.isbasedon HERMANN, Tomáš, 2020. Marxismus-leninismus a komunistická výchova. In: CUHRA, Jaroslav et al. Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989. Praha: ÚSD AV ČR, pp. 7–30. ISBN 978-80-7285-250-5.
dc.relation.isbasedon HORVÁTH, Attila, 2017. The Educational Policy of the Soviet Dictatorship in Hungary. Polgári Szemle. Vol. 13, Special Issue, pp. 335–356. ISSN 1786-6553.
dc.relation.isbasedon IACOB, Bogdan C., 2011. Stalinism, Historians, and the Nation. History-Production in Communism Romania 1955–1966. Budapest: CEU (a dissertation).
dc.relation.isbasedon MARUŠIAK, Juraj, 2009. Študentský majáles v roku 1956 v uliciach Bratislavy a jeho dôsledky. Zborník Múzea mesta Bratislavy. Vol. 21, pp. 99–116. ISSN 0524-2428.
dc.relation.isbasedon MATTHEWS, John P. C., 1998. Majales: The Abortive Student Revolt in Czechoslovakia in 1956. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center.
dc.relation.isbasedon PETRÁŇ, Josef, 2015. Filozofové dělají revoluci: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2994-0.
dc.relation.isbasedon URBÁŠEK, Pavel & PULEC, Jiří, 2012. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2979-3.
dc.relation.isbasedon URBÁŠEK, Pavel, 2008. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-1879-7.
dc.relation.isbasedon CPCz Central Committee, 1951. Usnesení politického sekretariátu ÚV KSČ o úpravě studia společenských věd na vysokých školách [Resolution of the Political Secretariat on the Teaching of Marxism-Leninism at Universities]. Coll. 1261/0/22, Vol. 10, Unit 67, Item 13. National Archives, Prague.
dc.relation.isbasedon CPCz Municipal Committee in Prague, 1959. Zpráva o ideologickém životě na vysokých školách [Report on the Ideological Life at Universities]. Coll. KSČ-MV Praha, Vol. 32, Unit 381, Inv. No. 730. Prague City Archives.
dc.relation.isbasedon CPCz Central Committee, 1969. Návrh opatření na řešení celkové politické situace na vysokých školách [Measures Proposed to Deal with the Overall Political Situation at Universities]. Coll. 1261/0/5, Vol. 109, Unit 181, Item 6. National Archives, Prague.
dc.relation.isbasedon CPCz Central Committee, 1988. Zkušenosti ze stranické práce na mateřských, základních, středních a vysokých školách v ČSSR po XVII. sjezdu KSČ [Experience from Party Work at Nursery, Elementary, Secondary Schools and Universities after the 17th CPCz Congress]. Coll. 1261/0/20, Vol. S 79/88, Item 1. National Archives,Prague.
dc.subject Czechoslovakia 1945–1989 cs
dc.subject universities cs
dc.subject Marxism-Leninism cs
dc.subject education cs
dc.subject ideology cs
dc.title Teaching of Marxism-Leninism in Czechoslovakia 1948–1989 en
dc.type Article en
dc.publisher.abbreviation TUL
dc.identifier.doi 10.15240/tul/006/2021-1-002
local.relation.volume 7
local.relation.issue 1
local.relation.abbreviation HS
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická en
local.citation.spage 33
local.citation.epage 48
local.access open access
local.fulltext yes en
local.note Časopis Historia scholastica je zařazen do mezinárodních vědeckých databází Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO and ERIH Plus.
dc.contributor.organization Technická univerzita v Liberci


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account