Způsoby optimalizace tvorby licího zrna u polokontinuálně litých kruhových odlitků z hliníkových slitin

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Skalický, Ivan
dc.contributor.other Nová Iva, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55405
dc.date.accessioned 2021-08-20T11:29:46Z
dc.date.available 2021-08-20T11:29:46Z
dc.date.submitted 2020-3-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160674
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá posouzením vlivu tepelných poměrů v licím systému polokontinuálně odlévaných čepů a vlivu licích parametrů na dosahovanou kvalitu odlitku a to především na velikost licího zrna. Současně se zaměřuje na ověření nukleační účinnosti používaných zjemňovacích prostředků a optimalizaci jejich dávkování vzhledem k použité slitině.Práce se dále zabývá problematikou posouzení alternativních metod pro zjemnění zrna a hodnotí nejen jejich účinnost v zjemnění zrna, ale i jejich dopady na ostatní kvalitativní parametry odlitku, jako je kvalita povrchu a podpovrchové segregace. cs
dc.description.abstract This doctoral thesis evaluates the influence of thermal conditions in the casting system of semi-continuously cast billets and the influence of casting parameters on the achieved quality of the casting, especially on the size of the casting grain. At the same time, it focuses on verifying the nucleation efficiency of the used refining agents and optimizing their dosing with respect to the used alloy.The stady also deals with the assessment investigates alternative methods for grain refinement and evaluates not only their effectiveness in grain refinement of these methods, but also their impact on other qualitative parameters of the casting, such as surface quality and subsurface segregation. en
dc.format 254
dc.format.extent nejsou
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject DC polokontinuání odlévání čepů cs
dc.subject Krystalizace cs
dc.subject Hliníkové slitiny cs
dc.subject Hliníkové slitiny cs
dc.subject Zjemňování zrna cs
dc.subject Lisování cs
dc.subject Mechanické hodnoty cs
dc.subject Míchání taveniny cs
dc.subject semi-continuously DC casting of billets en
dc.subject Solidification en
dc.subject Aluminum alloys en
dc.subject Grain refinement en
dc.subject Extrusion en
dc.subject Mechanical Properties en
dc.subject Metal treatment en
dc.title Způsoby optimalizace tvorby licího zrna u polokontinuálně litých kruhových odlitků z hliníkových slitin cs
dc.title Methods of Optimizing Casting Grain Creation in Polycontinually Cast Aluminium Alloys Billets en
dc.type disertační práce cs
dc.date.updated 2021-6-29
dc.degree.level Ph.D.
dc.date.defense 2021-06-28
dc.date.committed 2020-5-31
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSP
dc.identifier.signature D 202100068
local.identifier.stag 41307
local.degree.programme Strojírenská technologie
local.degree.discipline ST4
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation P2303
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis c91ba48a-3c75-4ce7-a159-2f3cf569638c
local.degree.abbreviation Doktorský
local.poradovecislo 68
local.identifier.author S16000548
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account