Metodika korfbalu pro 1. stupeň základní školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D. : 58407
dc.contributor.author Šafránek, Jan
dc.date.accessioned 2021-08-20T11:23:09Z
dc.date.available 2021-08-20T11:23:09Z
dc.date.submitted 2019-11-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160625
dc.description.abstract Hlavním cílem závěrečné práce je modifikace pravidel korfbalu a vytvoření metodického materiálu této netradiční sportovní hry pro využití na 1. stupni základní školy. K naplnění cíle byl zpracován metodický materiál zaměřený na modifikace a varianty průpravných her a cvičení, které vhodně doplňují postupné kroky nácviku techniky korfbalu. Materiál je koncipován pro jednotlivé ročníky 1. stupně. Cvičení byla ověřena v praxi a u žáků se setkala s velkým ohlasem. Práce dále zahrnuje názor žáků na zařazení této netradiční sportovní hry do výuky tělesné výchovy, pohled učitele tělesné výchovy a ředitele školy. cs
dc.description.abstract Main aim of this thesis is a modification of korfball rules and a creation of primary school methodological material focused on this unconventional sport game. To compete the goal, a methodological material focused on modifications and varieties of preparatory games and exercises, which suitably complement the gradual steps of practicing the korfball technique, was prepared. The material is designed for the primary school by classes separately. Its exercises were verified in practice and they met with a great response from students. The thesis also contains students' opinion on the inclusion of this activity into the physical education regular classes and a perspective of either a physical education teacher or a school principal. en
dc.format 42 s.
dc.format.extent Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parRŮŽIČKA, I., RŮŽIČKOVÁ, K., ŠMÍD, P.~2013.~Netradiční sportovní hry.~Praha: Portál.~157 s.~ISBN 978-80-262-0337-7.par parRYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L.~1998.~Didaktika školní tělesné výchovy.~2., přeprac. vyd.~Praha: Karolinum.~171 s. ISBN 80-7184-659-7.par parTÁBORSKÝ, F.~2004.~Sportovní hry. Praha: GRADA.~159 s. ISBN 80-247-0875-2.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Korfbal cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject výuka cs
dc.subject dítě cs
dc.subject sport cs
dc.subject hra cs
dc.subject Korfball en
dc.subject modification en
dc.subject elementary school en
dc.subject teaching en
dc.subject child en
dc.subject sport en
dc.subject game en
dc.title Metodika korfbalu pro 1. stupeň základní školy cs
dc.title Korfbal methodology for primary school en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2021-6-16
dc.degree.level
dc.date.defense 2021-06-16
dc.date.committed 2021-5-1
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KTV
dc.identifier.signature Z 202100023
local.identifier.stag 42437
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline R1ST
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 0033b823-d1e8-41f8-8910-c045b0952ccd
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 23
local.identifier.author P19C00014
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account