Hyperdimenzionální zobrazování jednopixelovou kamerou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Galář Pavel, RNDr. Ph.D. : 67157
dc.contributor.advisor Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
dc.contributor.author Klein, Lukáš
dc.date.accessioned 2021-08-20T11:11:37Z
dc.date.available 2021-08-20T11:11:37Z
dc.date.submitted 2020-10-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160494
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na použití jednopixelové kamery (SPC) ve dvou odlišných měřicích principech - hyperspektrálním zobrazování a mikroskopii fluorescenčního dohasínání (FLIM). Pro seznámení se s druhým zmíněným principem byla ve spolupráci s Univerzitou v Bergenu (UiB) otestována jejich FLIM sestava a získána data pro porovnání s těmi z naší jednopixelové kamery. Na námi navržené a vytvořené experimentální sestavě v laboratořích TOPTEC byly poté ověřeny schopnosti prostorového rozlišení a určování doby dohasínání a sestava byla otestována v obou konfiguracích na několika vhodně zvolených vzorcích poskytujících různorodá data v oblasti spektra i fluorescenčního dohasínání ze kterých poskytla uspokojivé výsledky. cs
dc.description.abstract This diploma thesis focuses on the use of a single-pixel camera (SPC) in two different measuring principles - hyperspectral imaging and fluorescence-lifetime imaging microscopy (FLIM). To become familiar with the second one a FLIM setup has been tested in cooperation with University in Bergen (UiB) and data has been gathered to be compared with those from our single-pixel camera. On our experimental setup, which was designed and constructed within TOPTEC laboratories, both spatial resolution and lifetime estimating have been studied and the setup has then been tested in both configurations on various selected samples providing diverse data in both the spectrum and fluorescence lifetime yielding satisfying results. en
dc.format 81 (123 000 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky nejsou
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon par[1] STERN, Adrian (ed.).~Optical compressive imaging. CRC Press, 2016.par par[2] van Munster, Erik B., and Theodorus WJ Gadella. Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM).~Microscopy techniques. Springer, Berlin, Heidelberg, 2005. 143-175.par par[3] Pelant, Ivan, and Jan Valenta.~Luminiscenční spektroskopie: Objemové krystalické polovodiče. I. Academia, 2006.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Komprimované snímání cs
dc.subject jednopixelová kamera cs
dc.subject DMD cs
dc.subject náhodné masky cs
dc.subject prostorové rozlišení cs
dc.subject hyperspektrální zobrazování cs
dc.subject spektrometr cs
dc.subject absorpční spektrum cs
dc.subject fotoluminiscence cs
dc.subject fluorescence cs
dc.subject excitace cs
dc.subject emise cs
dc.subject FLIM cs
dc.subject doba dohasínání cs
dc.subject TCSPC cs
dc.subject fluorescenční barviva cs
dc.subject scintilační krystaly cs
dc.subject Compressed sensing en
dc.subject single-pixel camera en
dc.subject DMD en
dc.subject random patterns en
dc.subject spatial resolution en
dc.subject hyperspectral imaging en
dc.subject spectrometer en
dc.subject absorption spectra en
dc.subject photoluminescence en
dc.subject fluorescence en
dc.subject excitation en
dc.subject emission en
dc.subject FLIM en
dc.subject fluorescence lifetime en
dc.subject TCPSC en
dc.subject fluorescent dyes en
dc.subject scintillation crystals en
dc.title Hyperdimenzionální zobrazování jednopixelovou kamerou cs
dc.title Hyperdimensional Imaging with a Use of Single-pixel Camera en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-6-17
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2021-06-17
dc.date.committed 2021-5-17
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202102985
local.identifier.stag 41462
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis ffddc023-ec35-4c98-8547-17ee3e52958d
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2985
local.identifier.author M19000179
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account