Vytvoření programu pro obsluhu výrobního pracoviště laserového značení dílů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Brabec Tomáš : 64298
dc.contributor.advisor Tyl Pavel, Ing. : 57200
dc.contributor.author Kantalinskiy, Leonid
dc.date.accessioned 2021-08-20T11:10:54Z
dc.date.available 2021-08-20T11:10:54Z
dc.date.submitted 2020-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160488
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vytvoření speciální aplikace pro obsluhu výrobního pracoviště laserového značení dílů. Tato aplikace automatizuje proces evidence označených dílů a ukládá příslušné informace k nim, generuje správně sériové číslo odpovídající určitým požadavkům a ukládá všechna potřebná data do databáze.Byly testovány různé metody pro vytvoření algoritmu. S pracovníky firmy bylo projednáno, jaké nestandardní situace mohou vzniknout v procesu laserového značení dílů. Pak byl vytvořen algoritmus, který splňuje všechny požadavky firmy.Bylo provedeno testování aplikace v různých pracovních situacích. Během tohoto testování bylo zjištěno, že aplikace funguje stabilně. Výsledkem provedené práce je aplikace MarkingControl, která je již prakticky používána pro účely obsluhy výrobního pracoviště laserového značení dílů. cs
dc.description.abstract The work is focused on the creation of a special application for the operation of the production workplace of laser marking of parts. This application must automate the process of registration of marked parts and related information, generate the correct serial number corresponding to certain requirements. Save all necessary information to the database.During programming, various methods for creating the algorithm were tested. It was discussed with the company's employees what non-standard situations may arise in the process of laser marking of parts. Then an algorithm was created that meets all the requirements of the company.The application was tested in various work situations. During this testing, the application was found to work stably. The result of the work is the application MarkingControl, which will be practically used for the purpose of operating the production workplace of laser marking of parts. en
dc.format 46
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky 1 .
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon renewcommandlabelenumi[theenumi] beginenumerate itemMatt Weisfeld. The Object-Oriented Thought Process. Addison Wesley, 2018. ISBN: 978-0135181966. itemMichael James Hernandez. Database Design for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Relational Database Design. Grada, 2006. ISBN: 80-247-0900-7. itemRudolf Pecinovský. Návrhové vzory. Computer Press, 2015. ISBN: 978-80-251-1582-4. endenumerate
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Čtečka čárových kódů cs
dc.subject čárový kód cs
dc.subject laserové značení cs
dc.subject Bar code reader en
dc.subject bar code en
dc.subject laser marking en
dc.title Vytvoření programu pro obsluhu výrobního pracoviště laserového značení dílů cs
dc.title Application for the operation of the production workstation for laser parts marking en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-6-15
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2021-06-15
dc.date.committed 2021-5-17
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
dc.identifier.signature V 202102979
local.identifier.stag 41478
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline IT-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 624a008a-0a59-4c17-95d0-4b7bb21dc9f1
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2979
local.identifier.author M19000154
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account