Webová aplikace pro time-management on-line výuky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Havlíček Jan, Ing. : 63666
dc.contributor.advisor Žižka Tomáš, Mgr. Ph.D. : 56949
dc.contributor.author Vejnar, Vítězslav
dc.date.accessioned 2021-08-15T17:12:57Z
dc.date.available 2021-08-15T17:12:57Z
dc.date.submitted 2020-11-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160381
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje tématu vývoje webové aplikace pro efektivní time-management online výuky. V teoretické části se nejprve zaměřuje na specifika online výuky, její historický vývoj a současný stav.V následujících kapitolách pak analyzuje vybrané aplikace pro videokonference a zkoumá jednotlivé vlastnosti webových aplikací, jejich komponentů a prostředků užívaných během jejich vývoje.V rámci praktické části se práce věnuje návrhu aplikace pro zajištění efektivnější komunikace mezi nabídkou online kurzů a zájemci. Dále také realizaci vývoje jejího ukázkového modulu pro správu individuálně vyučovaných hodin. Podrobně rozebírá jednotlivé komponenty tohoto modulu.Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout webovou aplikaci pro time-management online výuky se systémem automatizované komunikace mezi lektorem a studentem propojenou s vybraným nástrojem pro videokonferenční hovory. cs
dc.description.abstract This diploma thesis covers the topic of development of a web application focused on effective online education time-management. The theoretical part first delves into the specifics of online education, it's historical development and it's current state.The forthcoming chapters analyse selected videoconference solutions and research the properties of web applications, their components and the means of their development.The main focus of the empirical part of the thesis is the design of a web application which may provide effective means of communication between the supply and the demand of online courses. The design part is followed by the analysis of the process of creation of the selected module from the app, which shall demonstrate the workflow of management of the individually taught courses. The components of said module are thoroughly analysed.The main goal of this diploma thesis is to design a web application for the purposes of online education time-management which utilizes a system of automated communication inbetween the tutor and the student. Said application shall be connected with a selected videocall solution. en
dc.format 100 s.
dc.format.extent 3 diagramy, 1 disk DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginitemize itemFLANAGAN, David, 2020. JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language. 7. vyd. Sebastopol: O'reilly media. ISBN 978-1491952023. itemKRUG, Steve, 2015. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. 3. vyd. Londýn: Pearson education. ISBN 978-9332542860. itemTATROE, Kevin a Peter MACINTYRE, 2020. Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages. 4. vyd. Sebastopol: O'reilly media. ISBN 978-1492054139. itemULLMAN, Larry, 2017. PHP and MySQL for Dynamic Web Sites: Visual QuickPro Guide. 5. vyd. Berkeley: Peachpit press. ISBN 978-0134301846. itemWOOD, Brian, 2019. Adobe Illustrator Classroom in a Book (2020 release). San Francisco: Adobe Press. ISBN 978-0136412670. itemPROQUEST. 2020 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit.~2020&
dc.relation.isbasedon x2011;10-15]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Ing. Miroslav Jassopar
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject online výuka cs
dc.subject videokonference cs
dc.subject time-management cs
dc.subject vývoj webových aplikací cs
dc.subject PHP cs
dc.subject Google API cs
dc.subject Gmail API cs
dc.subject Google Calendar API cs
dc.subject Google Meet cs
dc.subject web application en
dc.subject online education en
dc.subject videoconference en
dc.subject time-management en
dc.subject web application development en
dc.subject PHP en
dc.subject Google API en
dc.subject Gmail API en
dc.subject Google Calendar API en
dc.subject Google Meet en
dc.title Webová aplikace pro time-management on-line výuky cs
dc.title Web application for online education time-management en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-6-9
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2021-06-09
dc.date.committed 2022-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 202102905
local.identifier.stag 41529
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 61220a4f-c182-4f6f-9698-ebe22034cc9e
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2905
local.identifier.author E19000351
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account