Budování prosperující značky na příkladu společnosti Apple Inc.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Burešová Jitka, Ing. Ph.D. : 63763
dc.contributor.author Nedorost, Jan
dc.date.accessioned 2021-08-10T06:40:25Z
dc.date.available 2021-08-10T06:40:25Z
dc.date.submitted 2020-11-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160319
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce s názvem Budování prosperující značky na příkladu společnosti Apple Inc. je zmapování procesu budování značky. V první části jsou v této souvislosti podrobněji vysvětleny základní teoretické pojmy. Praktická část vychází ze získaných teoretických znalostí a zabývá se vybranou společností, jíž je americký výrobce spotřebitelské elektroniky Apple Inc. Na příkladu této společnosti jsou popsány prvky značky, marketingový mix, společenská odpovědnost firem a identita značky. Práce dále skrze metodiku kvantitativního dotazování zkoumá pohled nadefinované skupiny zákazníků na tuto značku a prostřednictvím dotazníku odhaluje vnímanou image, sílu loajality ke značce a spokojenost se značkou v očích dané skupiny. Závěr je věnován interpretaci a shrnutí dat dotazníkového šetření a návrhům na zlepšení image a pozitivního vnímání značky. cs
dc.description.abstract The subject of bachelor's thesis entitled Building of a Prosperous Brand on Example of Apple Inc. Company is mapping of the brand building process. In this context the first part explains fundamental theoretical terms. The practical part is based on the acquired theoretical knowledge and deals with a selected company which is the American producer of consumer electronics Apple Inc. On example of this company brand components, marketing mix, corporate and social responsibility and brand identity are described. The thesis further investigates the attitude of defined customer group to this brand via quantitative questioning methodology and the questionnaire reveals perceived brand image, brand loyalty power and satisfaction with the brand in the eyes of stated group. The conclusion is dedicated to questionnaire evaluation and to the suggestions for improvements to achieve better perceived brand image. en
dc.format 68 s. (89 200 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky podepsané údaje o kvalifikační práci
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginitemize itemAAKER, David A.~2003. Brand building: budování značky. Brno: Computer Press. Business books (Computer Press). ISBN 8072268856. itemISAACSON, Walter.~2011. Steve Jobs. Praha: Práh. ISBN 978-80-7252-352-8. itemPROQUEST. 2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz itemSEGALL, Ken. 2013. Insanely Simple: The Obsession That Drives Apple&
dc.relation.isbasedon x2019;s Success. Portfolio. ISBN 1591846218. itemVYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. 2009.~Image a firemní identita. Praha: GRADA Publishing.~ISBN 978-80-247-2790-5. enditemize parKonzultant: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject značka cs
dc.subject identita značky cs
dc.subject image značky cs
dc.subject prvky značky cs
dc.subject budování značky cs
dc.subject marketing cs
dc.subject Apple cs
dc.subject brand en
dc.subject brand identity en
dc.subject brand image en
dc.subject brand components en
dc.subject brand building en
dc.subject marketing en
dc.subject Apple en
dc.title Budování prosperující značky na příkladu společnosti Apple Inc. cs
dc.title Building of a Prosperous Brand on Example of the Apple Inc. Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-6-9
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2021-06-08
dc.date.committed 2022-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
dc.identifier.signature V 202102845
local.identifier.stag 41648
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis ca380c37-af95-4800-bcd9-e67bb568fd27
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2845
local.identifier.author E18000177
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account