Dan, Wassily a já

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D. : 57171
dc.contributor.author Metelková, Marie
dc.date.accessioned 2021-07-09T08:48:34Z
dc.date.available 2021-07-09T08:48:34Z
dc.date.submitted 2021-2-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160216
dc.description.abstract Bakalářská práce se opírá o dílo W. Kandinského a D. Flavina, jejichž odlišné přístupy se snaží sklenout. Zabývá se komponováním v prostoru prostřednictvím světelných prvků. Výsledek bude prezentován jako prostorová instalace reagující na konkrétní prostor a reflektující jeho specifika. Práce se inspiruje realizacemi D. Flavina, především jeho používání průmyslově vyráběných světel v uměleckém projevu. Kompozice budou současně polemizovat s obsahem knihy Bod - linie - plocha od W. Kandinského a rozvíjet otázky používání základních prvků, jež mohou být jak dodržovány tak i porušovány. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis focuses on the artwork of W. Kandinsky and D. Flavin where their different approaches try to come together. It is aimed at composing in space through light elements. The result will be presented as a spatial installation reacting to the particular space while reflecting it's specifics. The work is inspired by the realizations of Flavin, mainly his use of industrially produced lights in the artistic expression. At the same time, the compositions will argue with the content of the book Point and Line to Plane by Kandinsky and develop questions on the use of basic elements that can be both adhered but also breached. en
dc.format 93 s. (38 000 znaků)
dc.format.extent 1 DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parWassily Kandinsky textendash Bod textendash linie textendash plocha, 2000
dc.relation.isbasedon Daniel Marzona textendash Minimalismus, 2005
dc.relation.isbasedon Corinna Thierolf, Johannes Vogt textendash Dan Flavin, Icons, 2017
dc.relation.isbasedon Jeffrey Weiss textendash Dan Flavin, It is what it is and it ain't nothing else, 2016
dc.relation.isbasedon Michael Govan, Tiffany Bell textendash Dan Flavin: The complete lights 1961 textendash 1996, 2004
dc.relation.isbasedon Dan Flavin textendash The architecture of light, 1999
dc.relation.isbasedon Dieter Bogner, Adam Budak, Stanislav Kolíbal textendash Bývalé nejisté tušené, 2020
dc.relation.isbasedon Martin Dostál, Stanislav Kolíbal textendash Čtyři fáze, 2014
dc.relation.isbasedon Beatrice Gross, Stephen Hoban textendash Francois Morellet, 2019
dc.relation.isbasedon Hana Larvová - John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar: Otevřená forma, 1993par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject geometrie cs
dc.subject neon cs
dc.subject světlo cs
dc.subject linie cs
dc.subject prostor cs
dc.subject umění cs
dc.subject moderní umění cs
dc.subject geometry en
dc.subject neon en
dc.subject light en
dc.subject line en
dc.subject space en
dc.subject art en
dc.subject modern art en
dc.title Dan, Wassily a já cs
dc.title Compositions of elementary elements en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-6-16
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2021-06-15
dc.date.committed 2021-5-28
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202102751
local.identifier.stag 42295
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8206
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis f71634c6-d776-4822-9959-2d3c4d9d24ff
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2751
local.identifier.author A17000034
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account