Dobrodružná plavba - aktivní zážitkový pochod nejen pro rodiče s dětmi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Palounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
dc.contributor.author Svobodová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-06-14T07:37:09Z
dc.date.available 2021-06-14T07:37:09Z
dc.date.submitted 2020-3-17
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160140
dc.description.abstract Hlavním cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu na podporu aktivního trávení volného času rodin s dětmi v přírodě. Tento projekt se bude soustředit především na děti z prvního stupně základní školy a jedná se o jednodenní akci. V teoretické části se zabýváme významem volného času dětí. V praktické části se zaměříme na samotný plán projektu zážitkového pochodu pro děti a jejich rodiče s názvem Dobrodružná plavba. Pochod přírodou obsahuje 13 stanovišť, kde děti plní úkoly, které jsou zaměřeny na povolání a aktivity jim budou tematicky odpovídat. cs
dc.description.abstract The main aim of this thesis is the processing of pedagogical project which supports actively spending time of families with children in the nature. This project will focus specifically on the children from the first degree of primary school and it is a one-day event. In the theoretical part we focus on the meaning of children´s free time. In the practical part we will focus on the project plan of adventurous march for children and their parents called Adventurous voyage. The march includes thirteen stages, where children fulfill the tasks that are aimed for professions and the tasks will thematically match them. en
dc.format 23 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parJIRÁSEK, I., 2019.~Zážitková pedagogika: teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase).~1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1485-4.par parLOKŠOVÁ, I., 1999.~Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole.~1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-205-X.par parŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J., 2008.~Přehled vývojové psychologie.~3. upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2433-0.par parVÁGNEROVÁ, M., 2000.~Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří.~1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-308-0.par parVÁGNEROVÁ, M., 2012.~Vývojová psychologie: dětství a dospívání.~2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum ISBN 978-80-246-2153-1.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Volný čas cs
dc.subject motorické schopnosti cs
dc.subject sociální dovednosti cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Free time en
dc.subject motoricabilities en
dc.subject socialskills en
dc.subject cooperation en
dc.subject communication en
dc.title Dobrodružná plavba - aktivní zážitkový pochod nejen pro rodiče s dětmi cs
dc.title Adventurous Cruise - Active March not Only for Families with Children en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2021-3-30
dc.degree.level
dc.date.defense 2021-03-19
dc.date.committed 2020-12-18
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature Z 202100012
local.identifier.stag 40909
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline DPS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 65d73158-8424-49e7-bf95-14bd354f3114
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 12
local.identifier.author P19C00026
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account