Algoritmy na YouTube a jejich marketingový význam

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Špringl Vladimír, Ing. : 67481
dc.contributor.advisor Semerádová Tereza, Mgr. Ph.D. : 63774
dc.contributor.author Hájek, František
dc.date.accessioned 2021-03-02T04:15:44Z
dc.date.available 2021-03-02T04:15:44Z
dc.date.submitted 2019-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/159844
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá algoritmy na YouTube a jejich marketingovým významem. V práci je popsán fenomén influencer marketingu se zaměřením na YouTubery. Je charakterizován portál YouTube, jeho služby a popularita. Je vysvětlen pojem YouTuber, uvedena je charakteristika YouTuberů, jejich kategorie a další specifika. Řešena je monetizace videí YouTuberů, reklamní spolupráce a legislativní aspekty tohoto povolání. Uvedena a analyzována je také problematika algoritmů na YouTube a jejich pozitivní a negativní vliv na YouTubery, firmy působící na YouTube a na celou společnost. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with YouTube's algorithm and its marketing significance. The phenomenon of influencer marketing focused on YouTubers is described in the thesis. Then, the portal YouTube, its services and popularity are characterised. The concept YouTuber is explained. Furthermore, the characteristic of YouTubers, their categories and other specifics are mentioned. Next, monetization of YouTuber's videos, advertising cooperation and legislative aspects of this occupation is addressed. Finally, issue of YouTube's algorithm and its positive and negative impact on YouTubers, companies and whole society is stated and analysed. en
dc.format 96 s.
dc.format.extent Žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginitemize itemFREY, Petr. 2011.~Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3.vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-237-6. itemJANOUCH, Viktor. 2014.~Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-802-5143-117. itemKARLÍČEK a kol., Miroslav. 2016.~Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2.vyd. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5769-8. itemKARLÍČEK, Miroslav, Marcela ZAMAZALOVÁ a kol. 2009.~Marketingová komunikace. Praha: Oeconomic. ISBN 978-80-2451-601-1. itemPOTTER, W. James. 2012.~Media effects. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. ISBN 978-1-4129-6469-2. itemPŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-3622-8. itemSAHU, Akhilendra. 2019.~The YouTube: A Full History.~Vydáno samonákladem.~ISBN 9781686770807. enditemize parKonzultant diplomové práce: Martin Klesnilpar
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject algoritmy cs
dc.subject influencer cs
dc.subject monetizace cs
dc.subject placená propagace cs
dc.subject YouTube cs
dc.subject YouTuber cs
dc.subject algorithms en
dc.subject influencer en
dc.subject monetization en
dc.subject paid advertising en
dc.subject YouTube en
dc.subject YouTuber en
dc.title Algoritmy na YouTube a jejich marketingový význam cs
dc.title YouTube Algorithms and Their Marketing Value en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-1-27
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2021-01-27
dc.date.committed 2021-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 202102566
local.identifier.stag 40121
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MP
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06676444
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2566
local.identifier.author E18000282
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account