Kazuistika žáka se středně těžkou mentální retardací

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Braumová Zdeňka, Mgr. : 66568
dc.contributor.author Vodrážková, Lenka
dc.date.accessioned 2020-11-27T05:33:05Z
dc.date.available 2020-11-27T05:33:05Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158205
dc.description.abstract Závěrečná práce se věnuje problematice dítěte se středně těžkou mentální retardací. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých kategorií mentální retardace, na možné příčiny vzniku a možnosti prevence. V praktické části se práce věnuje kazuistickému rozboru chlapce, se středně těžkou mentální retardací. Jeho zlepšení a rozvoj v estetické výchově během školního roku. Práce prokazuje chlapcův rozvoj použitím dvou diagnostických metod. Jednou z metod je pozorování a druhou metodou je kresba. cs
dc.description.abstract This paper will investigate the problemtics of pupil with moderate mental retardation. The theoretical part deals with the characteristics of the cathegories of mental mental retardation, their potential causes and possibillities for prevention. The practical part contains a case study of a boy with moderate mental retardation. It describes his improvements and development in the subject of arts during one school year. The case study has proven his development through two diagnostic methods, the first method being observation, the second one being drawing. en
dc.format 35 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BENDOVÁ, P., ZIKL, P., 2011. Dítě s mentálním postižením ve škole. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3854-3.
dc.relation.isbasedon ŠVARCOVÁ, I., 2011. Mentální retardace: Vzdělávání, výchova, sociální péče. 4., přeprac. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-889-0.
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M., 2008. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-414-4.
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M., 2017. Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití. 1. vyd. Praha: Raabe. ISBN 978-80-7496-333-9.
dc.relation.isbasedon VALENTA, M., MULLER, O., 2003. Psychopedie - Teoretické základy a východiska. 1. vyd. Praha: Parta. ISBN 978-80-7320-137-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject prevence cs
dc.subject pozorování cs
dc.subject kresba cs
dc.subject Mental retardation en
dc.subject causes en
dc.subject prevention en
dc.subject observation en
dc.subject drawing en
dc.title Kazuistika žáka se středně těžkou mentální retardací cs
dc.title Case Study of Pupil with Moderate Mental Retardation en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2020-7-3
dc.degree.level
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2019-12-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature
local.identifier.stag 39927
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline SPPG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669172
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 1
local.identifier.author P18C00044
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account