Volnočasové aktivity pro žáky s poruchou autistického spektra

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Čavojská Gabriela, Mgr. Ing. : 65455
dc.contributor.author Pleštilová, Jana
dc.date.accessioned 2020-11-27T05:32:24Z
dc.date.available 2020-11-27T05:32:24Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158192
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit pro žáky s poruchou autistického spektra. Jejím cílem je přiblížit tuto problematiku, popsat v jakých institucích a volnočasových aktivitách mají možnost děti s poruchou autistického spektra využívat svůj volný čas zábavnou formou, která je bude zajímat.Teoretická část specifikuje projevy, které se vyskytují u dětí s poruchou autistického spektra.Praktická část se zabývá přípravou a realizací projektu, jehož cílem je zorganizování sportovního kroužku pro děti s poruchou autistického spektra. cs
dc.description.abstract The final thesis deals with leisure time activities for pupils with autistic spectrum disorder. Its aim is to describe this issue, to describe in which institutions and leisure activities children with autism spectrum disorder have the opportunity to use their free time in an entertaining way that will be of interest. Deals with the preparation and implementation of a project aimed at organizing a sports club for children with autism spectrum disorders. en
dc.format 24 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BEYER, J., GAMMELTOFT, L., 2006. Autismus a hra. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-157-3
dc.relation.isbasedon MOOR, J., 2010. Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-787-9.
dc.relation.isbasedon PATRICK, J., N., 2011. Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-867-8.
dc.relation.isbasedon RICHMAN., S., 2008. Výchova dětí s autismem. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-424-3.
dc.relation.isbasedon THOROVÁ, K., 2006. Poruchy autistického spektra. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-091-7.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Porucha autistického spektra cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject projevy cs
dc.subject Autism spectrum disorder en
dc.subject leisure time en
dc.subject activities en
dc.subject manifestations en
dc.title Volnočasové aktivity pro žáky s poruchou autistického spektra cs
dc.title Leisure Activities for Pupils with Autistic Spectrum Disorders en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2020-4-27
dc.degree.level
dc.date.defense 2020-02-04
dc.date.committed 2019-12-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature
local.identifier.stag 39911
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline DPS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669159
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 1
local.identifier.author P18C00022
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account