Příroda kolem nás

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Čavojská Gabriela, Mgr. Ing. : 65455
dc.contributor.author Doubková, Jana
dc.date.accessioned 2020-11-27T05:32:08Z
dc.date.available 2020-11-27T05:32:08Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158187
dc.description.abstract Závěrečná práce pojednává v teoretické části o volném čase a volnočasových aktivitách ve školnídružině. Věnuje se také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy aktivity a pozornostia narušená komunikační schopnost). Praktická část obsahuje návrh projektu pro činnost ve volnémčase dětí ve školní družině se zaměřením na rozvoj zájmu o přírodu, vzájemnou spolupráci a znakový jazyk. cs
dc.description.abstract The thesis deals with free time and freetime activities in an after-school club in the theoretical part.It also focuses on children with special education needs (activity and attention disorders,and an impaired communication skill). The practical part contains the suggestion of the projectfor an activity in children's free time in an after-school club with a focus on the developmentof the interest in nature, cooperation and sign language. en
dc.format 24 s.
dc.format.extent Ilustrace ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BALKOVÁ, K., 2010. Náměty pro školní družinu: deset projektů s konkrétními činnostmi. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-802-9.
dc.relation.isbasedon FISCHER, S., ŠKODA, J., 2008. Speciální pedagogika. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-014-0.
dc.relation.isbasedon JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., 2017. Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče a vychovatele. 9. aktual. vyd. Sedlčany: D + H. ISBN 978-80-97295-23-6.
dc.relation.isbasedon LISÁ, E., aj., 2010. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-746-6.
dc.relation.isbasedon PAKOSTOVÁ, P., 2010. Barvy přírody. Brno: Rezekvítek. ISBN 978-80-86626-20-8.
dc.relation.isbasedon PONÍŽILOVÁ, B., 2009. Lesní mimičarování. Brno: Rezekvítek. ISBN 80-86626-04-0.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject volný čas cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject děti se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject příroda cs
dc.subject hra cs
dc.subject sociální kompetence cs
dc.subject free time en
dc.subject an after-school club en
dc.subject children with special education needs en
dc.subject nature en
dc.subject a game en
dc.subject a social competence en
dc.title Příroda kolem nás cs
dc.title Nature around us en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2020-4-27
dc.degree.level
dc.date.defense 2020-02-04
dc.date.committed 2019-12-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature
local.identifier.stag 39458
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline DPS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669154
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 1
local.identifier.author P18C00015
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account