Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "výuka"

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "výuka"

Sort by: Order: Results:

 • Vykoukalová, Lucie
  Závěrečná práce se zabývá dopravní výchovou ve školní družině a je zaměřena na výuku dopravní výchovy. Rozvojem lidské společnosti se doprava stala nedílnou součástí života, která se dotýká každého jedince již od raného ...
 • Šafránek, Jan
  Hlavním cílem závěrečné práce je modifikace pravidel korfbalu a vytvoření metodického materiálu této netradiční sportovní hry pro využití na 1. stupni základní školy. K naplnění cíle byl zpracován metodický materiál zaměřený ...
 • Pražáková, Aneta
  Závěrečná práce se věnuje problematice rozvoje fonematického sluchu na 1. stupni ZŠ, jehož porucha je jedním z mnoha symptomů vývojové dysfázie. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
 • Krupková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá výukou reálií v učebnicích anglického jazyka a rozvojem interkulturních kompetencí u žáků prvního stupně. V teoretické části jsou stručně zmíněny základní vzdělávací dokumenty, z nichž vychází ...
 • Zach, Petr
  Závěrečná práce popisuje efektivní didaktické pomůcky pro žákyni s lehkou mentální retardací při výuce anglického jazyka. Teoretická část vysvětluje pojmy jako materiální a nemateriální didaktické pomůcky, mentální a lehkou ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account