Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "poruchy chování"

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "poruchy chování"

Sort by: Order: Results:

 • Moravcová, Martina
  Závěrečná práce se věnuje popisu chování chlapce, jemuž nebyla stanovena žádná diagnóza, ve smyslu poruchy chování, a přesto se chová, dle svého okolí, nestandardně. Je položena otázka, zda se u něj nejedná o tzv. komplex ...
 • Bednář, Zdeněk
  Závěrečná práce popisuje jedince s poruchami chování ve středisku výchovné péče. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy agrese, delikvence, krádež, manipulace a rizikové chování. V praktické části je popsán případ chlapce. ...
 • Štaifová Vašková, Eva
  Závěrečná práce se zabývá kazuistikou klientky Střediska výchovné péče, která absolvovala dvouměsíční dobrovolný pobyt z důvodu výchovných potíží. Teoretickými východisky je charakteristika projevů poruch chování a Středisek ...
 • Bednář, Zdeněk
  Cílem této práce je zpracování pedagogického projektu, ve kterém se žáci 2. stupně základní školy v internátním oddělení střediska výchovné péče naučí prostřednictvím rybářského kroužku základy ochrany přírody a rybaření. ...
 • Šínová, Jana
  Předmětem případové studie je výchova a edukace chlapce (14 let), který neslyší standardním způsobem, a to ani se sluchadly, téměř žádné zvuky mluvené řeči, ztráty jsou patrné v celém pásmu řeči, vyjadřovací schopnosti ...
 • Malaníková, Lucie
  Závěrečná práce se věnuje popisu práce s dítětem s ADHD v edukačním procesu střediska výchovné péče. Popisuje vývoj chlapcova chování a jeho postojů ve středisku výchovné péče v souvislosti s nastavováním pravidel. Sběr ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account