Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "komunikace"

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "komunikace"

Sort by: Order: Results:

 • Smolová, Pavla
  Závěrečná práce popisuje čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně s těžkou sluchovou vadou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy související se sluchem, sluchovými poruchami a vadami a zabývá se ...
 • Svobodová, Kateřina
  Hlavním cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu na podporu aktivního trávení volného času rodin s dětmi v přírodě. Tento projekt se bude soustředit především na děti z prvního stupně základní školy a ...
 • Mázlová, Soňa
  Tato práce se zabývá rozvojem vzájemné spolupráce, komunikace, pohybových aktivit a osvojení si znalostí o přírodě, u žáků prvního stupně. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Košťálová, Monika
  Předložená závěrečná práce se zabývá zlepšením klimatu ve třídě pomocí léčivých příběhů. Teoretická část pojednává o léčivých příbězích, klimatu ve třídě a práci s traumatem u dětí. Praktická část se zabývá vlastní praxí ...
 • Boudová, Daniela
  Závěrečná práce se zaměřuje na vytvoření společného programu pro seniory astudenty. Cílem práce je obě generace propojit, najít společná témata a pomocí jednoduchých aktivit rozvíjet mezigenerační komunikaci. Přínosem pro ...
 • Radostová, Jaroslava
  Tato práce je zaměřena na školní družinu, seznámení se s okolím a přírodou našeho města a ochranu životního prostředí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky pro tvorbu projektu tematicky zaměřenými především ...
 • Surmová, Monika
  Závěrečná práce pojednává v teoretické části o období adolescence, o komunikaci a spolupráci v tomto věku, o volném čase a volnočasových aktivitách. Popisuje se zde role vy-chovatele a vztah vychovatele s dospívající ...
 • Procházková, Zuzana
  Pedagogický projekt se zaměřuje na zlepšení komunikace mezi vychovatelem a rodiči dětí, které začnou navštěvovat školní družinu. Děti budou žáci 1. ročníku ZŠ. V teoretické části je popsáno, z odborného hlediska, jakým ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account