Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "education"

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "education"

Sort by: Order: Results:

 • Kučera, Richard
  Závěrečná práce se zabývá tématem charakteristika dívky s atypickým autismem. Teoretická část předkládá výklad a popis jednotlivých termínů souvisejících s tématem práce.Cílem praktické části je popis a projevy atypického ...
 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na chlapce s poruchou autistického spektra a se středně těžkou mentální retardací.V první části se zabývá vymezením pojmů porucha autistického spektra a mentální retardace. ...
 • Smolová, Pavla
  Závěrečná práce popisuje čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně s těžkou sluchovou vadou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy související se sluchem, sluchovými poruchami a vadami a zabývá se ...
 • Kapčiarová, Iva
  Závěrečná práce s názvem Rodina - finanční gramotnost je návrhem pedagogického projektu celotáborové hry pro romské děti. Romská komunita má své specifické problémy, závislost na sociálním systému, nízkou vzdělanost, vysokou ...
 • Krupková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá výukou reálií v učebnicích anglického jazyka a rozvojem interkulturních kompetencí u žáků prvního stupně. V teoretické části jsou stručně zmíněny základní vzdělávací dokumenty, z nichž vychází ...
 • Šínová, Jana
  Předmětem případové studie je výchova a edukace chlapce (14 let), který neslyší standardním způsobem, a to ani se sluchadly, téměř žádné zvuky mluvené řeči, ztráty jsou patrné v celém pásmu řeči, vyjadřovací schopnosti ...
 • Frydrychová, Kateřina
  Téma této závěrečné práce je vzdělávání dívky s lehkou mentální retardací. Práce je rozdělena do dvou kapitol, které tvoří část teoretickou a část praktickou. Část teoretická popisuje základní informace o problematice lehké ...
 • Procházková, Zuzana
  Pedagogický projekt se zaměřuje na zlepšení komunikace mezi vychovatelem a rodiči dětí, které začnou navštěvovat školní družinu. Děti budou žáci 1. ročníku ZŠ. V teoretické části je popsáno, z odborného hlediska, jakým ...
 • Svobodová, Hana
  Závěrečná práce se zabývá problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy. Cílem práce bylo analyzovat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy ...
 • Havlíková Vagaská, Marcela
  Závěrečná práce se zabývá vývojem žáka s vícenásobným postižením v průběhuvzdělávání na základní škole speciální. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhypostižení ? a to postižení zrakové a lehká mentální retardace. ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account