Kyberšikana na sociálních sítích u žáků vybraných středních škol

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Sluková Květuše, Mgr. Ph.D. : 55235
dc.contributor.advisor Paukertová Jana, PaedDr. Ph.D. : 59811
dc.contributor.author Zahejská, Barbora
dc.date.accessioned 2020-11-23T17:29:52Z
dc.date.available 2020-11-23T17:29:52Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158148
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá kyberšikanou na sociálních sítích u žáků vybraných středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je podrobně zpracováno téma kyberšikany a pojmy s ní související. Dále obsahuje možnosti prevence kyberšikany a charakteristiku žáků středních škol. Cílem praktické části bylo zjistit, jaké je povědomí žáků středních škol o kyberšikaně, a kolik z nich se s tímto jevem setkalo osobně nebo ve svém okolí. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with cyberbullying on social networks of selected secondary school students. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals in detail with the topic of cyberbullying and related concepts. It also includes prevention against cyberbullying and characteristics of secondary school students. The aim of the practical part was to find out what is the awareness of secondary school students about cyberbullying and how many of them encountered this phenomenon in person or in their surroundings. en
dc.format 48 s.
dc.format.extent /
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BENDL, S., 2003. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV. ISBN 80-86642-08-9.
dc.relation.isbasedon ČERNÁ, A., ed. 2013. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada. ISBN 978-80-210-6374-7.
dc.relation.isbasedon KOLÁŘ, M., 2005. Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-014-3.
dc.relation.isbasedon MARTÍNEK, Z., 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2310-5.
dc.relation.isbasedon ROGERS, V., 2011. Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-984-2.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject kybernetická šikana cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject internet cs
dc.subject informační a komunikační technologie cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject prevence cs
dc.subject cyberbullying en
dc.subject bullying en
dc.subject victim en
dc.subject aggressor en
dc.subject internet en
dc.subject information and communication technologies en
dc.subject social networks en
dc.subject preventiv en
dc.title Kyberšikana na sociálních sítích u žáků vybraných středních škol cs
dc.title Cyberbullying on Social Media among Students from Selected Secondary Schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-26
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-26
dc.date.committed 2020-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature V 202002362
local.identifier.stag 39588
local.degree.programme Speciální pedagogika
local.degree.discipline SPV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7506
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669139
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2362
local.identifier.author P17000751
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account