Laserem excitované luminofory

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kunc Jan, RNDr. Ph.D. : 67689
dc.contributor.advisor Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
dc.contributor.author Miller, Vojtěch
dc.date.accessioned 2020-09-23T10:01:06Z
dc.date.available 2020-09-23T10:01:06Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157770
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů monokrystalických a polykrystalických luminoforů z hlediska jejich světelných parametrů, jako je světelný výstup a barevné souřadnice. Součástí práce je navržení a sestavení měřicí sestavy pro charakterizaci světelných a výkonových parametrů včetně ověření opakovatelnosti měření. V teoretické části se práce zabývá luminofory a jejich aplikací jako komponenty pro zdroje vysokovýkonného osvětlení buzené laserovými diodami. V experimentální části jsou měřeny světelné vlastnosti luminoforů, konkrétně yttrito a lutecito hlinitých granátů dopovaných ionty Ce3+, v závislosti na vybraných sedmi parametrech, které byly zkoumány. Mezi zkoumané parametry patří tloušťka, typ materiálu, absorpční koeficient či forma luminoforu. V závěru práce jsou všechny měřené parametry vyhodnoceny, porovnány a diskutovány. Kromě experimentálního měření je součástí práce i simulace šíření světla v monokrystalických luminoforech v programu Zemax OpticsStudio. cs
dc.description.abstract This diploma thesis is focused on the optimization of parameters of the monocrystalline and polycrystalline forms of luminophores. The luminous parameters are optimized with respect to their luminous flux and color coordinates. The thesis includes design and assembly of an experimental setup for optical characterization of luminous and power characteristics, along with evaluation of repeatability of the measurements. The theoretical part of the thesis is devoted to luminophores and their application in high-power sources excited by laser diodes. In the experimental part of the thesis, the dependences of luminous properties on seven selected parameters are presented. The list of the parameters includes thickness, material, absorption coefficient or a form of the luminophore. Finally, the effect of each parameter is evaluated and discussed with regard to the luminophore optimization. A simulation of light emission from a monocrystalline luminophore performed in Zemax OpticsStudio is presented at the end of this thesis. en
dc.format 80 s (111 111 znaků)
dc.format.extent Žádné.
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon par[1] WIERER, J.J. Comparison between blue lasers and light-emitting diodes for future solid-state lighting, Laser Photonics Rev. 7, No. 6, 963?993 (2013) doi:10.1002/lpor.201300048.par par[2] NARUKAWA, Y. White light emitting diodes with super-high luminous efficacy, J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 354002, doi:10.1088/0022-3727/43/35/354002.par par[3] CHEN, L. Light Converting Inorganic Phosphors for White Light-Emitting Diodes, Materials 2010, 3, 2172-2195; doi:10.3390/ma3032172.par par[4]~PARK, Hoo Keun, Ji Hye OH a Young RAG DO. Toward scatter-free phosphors in white phosphor-converted light-emitting diodes. Optics Express. 2012, tp20tp(9) doi:10.1364/OE.20.010218. ISSN 1094-4087.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Luminofor cs
dc.subject modrá laserová dioda cs
dc.subject vysokovýkonné osvětlení cs
dc.subject světelná účinnost cs
dc.subject monokrystal cs
dc.subject Luminophore en
dc.subject blue laser diode en
dc.subject high power lightning en
dc.subject luminous efficacy en
dc.subject monocrystal en
dc.title Laserem excitované luminofory cs
dc.title Laser-excited phosphors en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-7-1
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-07-01
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202002130
local.identifier.stag 40383
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667699
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2130
local.identifier.author M18000177
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account