Systém pro správu akreditačních spisů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Nádhera Roman, Ing. : 62611
dc.contributor.advisor Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. : 54739
dc.contributor.author Noll, Jan
dc.date.accessioned 2020-09-23T09:59:01Z
dc.date.available 2020-09-23T09:59:01Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157759
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na návrh a následnou implementaci systému pro správu akreditačních spisů. Požadavky na tento systém vycházejí z provedené analýzy. Především se jedná o definici nového akreditačního spisu, reakreditaci již existujícího studijního programu, fulltextové vyhledávání v datech, archivace stavu akreditačního spisu a systém uživatelských úkolů a notifikací pro zjednodušení komunikace akademických pracovníků. Dále práce popisujenasazení vytvořeného sytému do produkčního prostředí pro potřeby Technické univerzity v Liberci a v závěru se zaměřuje na techniky testování použité k ověření správné funkčnosti systému. cs
dc.description.abstract This master thesis is focused on the design and implementation of accreditation files management system. All system requirements are based on the performed analysis. The main goals are creation of new accreditation files, reaccreditation existing study programs, fulltext search, persistation accreditation file in the archive and managing user tasks and notifications. The thesis also describes the deployment process system to the production environment in TechnicalUniversity of Liberec. At the end, the thesis focuses on techniques of application testing which are used to verify implemented functionalities. en
dc.format 52 s. (81 382 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginarab renewcommandlabelenumi[arabicenumi] item parMŠMT: dokumenty NAU-VŠ [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodikypar item parFREEMAN, Adam. Pro ASP.NET Core MVC 2. Seventh edition. London: Apress, [2017]. ISBN 978-1-4842-3149-4.par item parMicrosoft: firemní podpora .NET [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/par endarab
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Informační systém cs
dc.subject akreditace cs
dc.subject C# cs
dc.subject .NET cs
dc.subject TypeScript cs
dc.subject React.js cs
dc.subject puppeteer cs
dc.subject Information system en
dc.subject accreditation en
dc.subject C# en
dc.subject .NET en
dc.subject TypeScript en
dc.subject React.js en
dc.subject puppeteer en
dc.title Systém pro správu akreditačních spisů cs
dc.title System for managing accreditation files en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-7-1
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-07-01
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation ITE
dc.identifier.signature V 202002119
local.identifier.stag 40002
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline IT-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667688
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2119
local.identifier.author M18000149
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account