Vliv aditivace na fotokatalytické a antimikrobiální vlastnosti nanočásticových suspenzí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Hájková Pavlína, Ing. Ph.D. : 67625
dc.contributor.advisor Kejzlar Pavel, Ing. Ph.D. : 61317
dc.contributor.author Petržílková, Michaela
dc.contributor.other Jakubičková Michaela, Ing. Konzultant : 64512
dc.date.accessioned 2020-09-22T17:52:15Z
dc.date.available 2020-09-22T17:52:15Z
dc.date.submitted 2019-10-13
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157706
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vývoj fotokatalyticky aktivního transparentního nátěru aplikovatelného na venkovní fasády budov. Důraz je kladen na maximalizaci fotokatalytické účinnosti s cílem eliminace záchytu a množení mikroorganismů na ošetřeném substrátu. Výsledkem vývoje je dvousložková koloidní nátěrová suspenze založená na fotokatalyzátoru ZnO a aditivovaná Ag. Po zaschnutí vytváří na povrchu substrátu transparentní film, který efektivně hubí bakterie a řasy. Fotokatalytická účinnost byla hodnocena na základě rozkladů methylenové modři dle ISO 10678:2010. Mikrobicidní účinky byly prokázány v rámci testů antibakteriální (Escherichia coli) aktivity dle normy ISO 27447:2019 a antialgální (Chlorella vulgaris, Interfilum terricola, Klebsormidium flaccidům) aktivity prostřednictvím PAM fluorimetrieDosažené výsledky jsou v práci porovnávány s dostupným konkurenčním nátěrem Balclean. cs
dc.description.abstract The master thesis is devoted to the development of photocatalytically active transparent coating that can be applied on coloured facades of buildings. The main goal of the study is to achieve maximum photocatalytic efficiency in order to eliminate the adhesion and proliferation of microorganisms. This study introduces a colloidal coating suspension based on ZnO photocatalyst with Ag additive. After drying, the coating forms a transparent film on the surface of the treated substrate that efficiently kills bacteria and algae. The photocatalytic efficiency was assessed via methylene blue decomposition according to ISO 10678:2010. The microbicidal effects have been proven during antibacterial activity (Escherichia coli) tests according to ISO 27447:2019 and antialgal activity (Chlorella vulgaris, Interfilum terricola, Klebsormidium flaccidům) tests via PAM fluo-rimetry measurements en
dc.format 108
dc.format.extent Grafy, Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon matsymblbrack1matsymbrbrack BORA, Leena V. a Rajubhai K. MEWADA. Visible/solar light active photocatalysts for organic effluent treatment: Fundamentals, mechanisms and parametric review. Renewable and Sustainable Energy Reviews [online]. 2017, 76, 1393-1421vsp2mm matsymblbrack2matsymbrbrack LE, Hoang Anh, Le Thuy LINH, Sungmin CHIN a Jongsoo JURNG. Photocatalytic degradation of methylene blue by a combination of TiO2-anatase and coconut shell activated carbon. Powder Technology[online]. 2012, 225, 167-175vsp2mm matsymblbrack3matsymbrbrack SUDHA, D. a P. SIVAKUMAR. Review on the photocatalytic activity of various composite catalysts. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification [online]. 2015, 97, 112-133vsp2mm matsymblbrack4matsymbrbrack AAMIR, Sakina, Z. A. ANSARI, H. FOUAD, Ahmad UMAR, AbdulAziz A. AL KHERAIF a S. G. ANSARI. Effect of Inoculum Size and Surface Charges on the Cytotoxicity of ZnO Nanoparticles for Bacterial Cells. Science of Advanced Materials [online]. 2015, 7(12), 2515-2522vsp2mm matsymblbrack5matsymbrbrack SÁNCHEZ-SANHUEZA, G.; FUENTES-RODRÍGUEZ, D. & BELLO-TOLEDO, H. Copper nanoparticles as potential antimicrobial agent in disinfecting root canals. A systematic Review. Int. J. Odontostomat., 10(3):547-554, 2016
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject fotokatalytický jev cs
dc.subject fotoaktivní cs
dc.subject samočistící nátěrové suspenze cs
dc.subject antimikrobiální účinek cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject oxid zinečnatý cs
dc.subject oxid titaničitý cs
dc.subject stříbro cs
dc.subject Photocatalytic phenomenon en
dc.subject photoactive self-cleaning coatings en
dc.subject antimicrobial effect en
dc.subject nanoparticles en
dc.subject titanium oxide en
dc.subject zinc oxide en
dc.subject silver en
dc.title Vliv aditivace na fotokatalytické a antimikrobiální vlastnosti nanočásticových suspenzí cs
dc.title The effect of aditivation on the photocatalytic and antimicrobial properties of NPs suspensions en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-6-29
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-06-29
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KMT
dc.identifier.signature V 202002066
local.identifier.stag 36772
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667618
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2066
local.identifier.author M16000163
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account