Větrné mapy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Takáč Viktor, MgA. : 67580
dc.contributor.advisor Loskot Richard, MgA. : 59465
dc.contributor.author Mayerová, Nela
dc.date.accessioned 2020-07-14T05:32:49Z
dc.date.available 2020-07-14T05:32:49Z
dc.date.submitted 2020-2-24
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157265
dc.description.abstract Diplomová práce nahlíží pohledem umělce na simulaci přírodních jevů ve 3D modelovacích nástrojích. Cílí na tvarosloví generované prostřednictvím proudění ve virtuálním prostoru. Tisíce částic v neviditelném větru se pohybují, komunikují a vzájemně se ovlivňují. Vytvářejí nové struktury - Větrné mapy. cs
dc.description.abstract The practical aspect is made of simulations of natural forces in 3D modellingsoftware. The particles in virtual space are controlled by an invisible wind andthus wind maps are created. The goal is to create an infinite number of new shapes based on particles. en
dc.format 78 s.
dc.format.extent 1 DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon par1.Barbara Hepworth: Hammacher, Abraham Marie, 1897
dc.relation.isbasedon 2.~Modern sculpture: Kenneth Armitage, Ralph Brown, Barbara Hepworth, Henry Moore, Leslie Thorston, 1938
dc.relation.isbasedon 3.~KUZEMSKII, A. L.~Statistical mechanics and the physics of many-particle model systems. 2011
dc.relation.isbasedon 4.~LATKIN, Wendy.~The voices of women artists. 199
dc.relation.isbasedon 5. Abstract art, Moszynska Anna , 1990par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject 3D cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject pohyb cs
dc.subject vítr cs
dc.subject mapy cs
dc.subject unity cs
dc.subject částice cs
dc.subject projekce cs
dc.subject 3D en
dc.subject application en
dc.subject motion en
dc.subject wind en
dc.subject maps en
dc.subject unity en
dc.subject particles en
dc.subject projection en
dc.title Větrné mapy cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-6-24
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 2020-06-23
dc.date.committed 2020-5-29
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202001798
local.identifier.stag 40926
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8206
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06666585
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1798
local.identifier.author A18000064
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account