Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím v mezinárodním konsorciu SCOAP3

DSpace Repository

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-23T09:33:57Z
dc.date.available 2020-06-23T09:33:57Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157215
dc.language.iso cs cs
dc.title Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím v mezinárodním konsorciu SCOAP3 cs
dc.contributor.organization Technická univerzita v Liberci
dc.contributor.organization Univerzitní knihovna TUL
smlouvy.pracoviste 9410
smlouvy.smluvni-partner Národní technická knihovna Knihovna AV ČR, v.v.i.
smlouvy.JID 30375160
smlouvy.naklad-pracoviste 9410
smlouvy.vynos-pracoviste 9410
smlouvy.zodpovedna-osoba-za-plneni-smluvniho-vztahu Mgr. Jitka Vencláková
smlouvy.prikazce Mgr. Jitka Vencláková
smlouvy.spravce-rozpoctu Lenka Masaříková, DIS.
smlouvy.datum-podpisu-prikazce 2019-02-25
smlouvy.poznamka Dne 23.10. 2018 bylo Národním kontaktním místem (NTK) a zástupci CERN podepsáno addendum k Memorandu, viz příloha, které upravuje výši příspěvků jednotlivých institucí na roky 2018 a 2019. Toto addendum reflektuje zaprvé vstup vydavatelství American Physical Society do konsorcia SC0AP3, čímž se roční národní příspěvek zvýšil o 24 640 USD. Celková výše tohoto příspěvku byla rozdělena mezi partnery SC0AP3 na základě publikační aktivity v časopisech vydavatelství APS v letech 2014-2016, tedy dle platné metodiky CERN. Oproti tomu byla úměrně snížena předplatná časopisů APS pro roky 2018 a 2019 pro členy v ČR. Zadruhé, addendum upravuje situaci po vzniku konsorcia Springer v rámci projektu CzechELIb. Na rozdíl od předchozích období, kdy byla částka 5670 EUR pro SC0AP3 hrazena v rámci projektu LR_1301 z vybraného předplatného centrálně, je nyní pro konsorcium CzechELib celková cena předplatného o tuto částku ponížena a platbu pro SC0AP3 je tedy nutno vybrat mezi partnery SC0AP3. Potvrzení tohoto faktu jsme dostali až v polovině listopadu 2018. Celková výše tohoto příspěvku je opět rozložena na základě publikační aktivity v časopisech Springer v letech 2014-2016. Dokument v příloze detailně vysvětluje slevy na předplatném u vydavatelství APS a Springer. Část příspěvku, tedy 169 EUR, již byla uhrazena v roce 2018. Podpis: Vencláková
smlouvy.poznamka Odd. pr.: bez připomínek.
smlouvy.poznamka Bez připomínek. 27. 2. 2019 Podpis: Satrapa
smlouvy.rok 2019
smlouvy.vyridit-do-datum 2019-02-28
smlouvy.datum-podpisu-spravce-rozpoctu 2019-02-25
smlouvy.vzor NE
smlouvy.rozsah 1 strana - Průvodka k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím v mezinárodním konsorciu SC0AP3
smlouvy.rozsah 2 strany - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím v mezinárodním konsorciu SC0AP3
smlouvy.rozsah 1 strana - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím v mezinárodním konsorciu SC0AP3
smlouvy.rozsah 2 strany - Registr smluv k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím v mezinárodním konsorciu SC0AP3
smlouvy.pravni-kotrola 27. 2. 2019 (chybně napsáno 2018) Mgr. Ivana Vodolanová
smlouvy.smluvni-strana-1 Technická univerzita v Liberci
smlouvy.adresa-smluvni-strana-1 Studentská 1, Liberec 1,46117
smlouvy.adresa-smluvni-strana-2 Technická 6/2710, 160 80 Praha 6, Dejvice
smlouvy.ICO-smluvni-strana-2 61387142
smlouvy.ICO-smluvni-strana-1 46747885
smlouvy.DIC-smluvni-strana-1 CZ46747885
smlouvy.DIC-smluvni-strana-2 CZ61387142
smlouvy.misto-podpis--smluvni-strana-2 V Praze
smlouvy.misto-podpis--smluvni-strana-1 V Liberci
smlouvy.podpis--smluvni-strana-1 doc, RNDr . Miroslav Brzezina,CSc., rektor
smlouvy.podpis--smluvni-strana-2 Ing. Martin Svoboda, ředitel
smlouvy.smluvni-strana-2-zastoupeni Ing. Martinem Svobodou, ředitelem
smlouvy.smluvni-strana-1-zastoupeni doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
smlouvy.datova-schranka-smluvni-strana-1 td7j9ft
smlouvy.datova-schranka-smluvni-strana-2 syd69w9
smlouvy.smluvni-strana-2 Národní technická knihovna příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
smlouvy.datum-podpis-Smluvni-strana-2 2019-03-06
smlouvy.datum-podpis-smluvni-strana-1 2019-02-28
smlouvy.adresa-smluvni-strana-3 Národní 3/1009, 115 22 Praha 1, Staré Město
smlouvy.datova-schranka-smluvni-strana-3 a22nbqc
smlouvy.datum-podpis-smluvni-strana-3 2019-03-08
smlouvy.DIC-smluvni-strana-3 CZ67985971
smlouvy.ICO-smluvni-strana-3 67985971
smlouvy.misto-podpis--smluvni-strana-3 V Praze
smlouvy.podpis--smluvni-strana-3 Ing. Magdalena Vecková, ředitelka
smlouvy.smluvni-strana-3 Knihovna AV ČR, v. v. i.
smlouvy.smluvni-strana-3-zastoupeni Ing. Magdalenou Veckovou, ředitelkou


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account