Smlouva na službu Similarity Check

DSpace Repository

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-12T06:26:20Z
dc.date.available 2020-06-12T06:26:20Z
dc.date.issued 2020-06-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157181
dc.description.abstract Smlouva na služby Similarity Check pro členy agentury CrossRef. Similarity Check je nástroj na kontrolu původnosti textů v anglickém jazyce, který je k dispozici pro členy agentury CrossRef Similarity Check je on-line nástroj na odhalování vědecké plagiace. Cílem tohoto systému je aktivní boj proti tomuto neetickému chování a podpora originálního výzkumu. Vztahuje se na dokumenty v angličtině, kterým bylo přiděleno DOI (jedinečný identifikátor digitálních dokumentů). Ke kontrole jednotlivých dokumentů lze zvolit plnotextovou databázi s 86 miliony offline i online tituly či prohledávání internetu vlastním vyhledávacím modulem, který prochází více než 20 miliard webových stránek. Systém umožňuje i vzájemné srovnání dvou obsahově podobných dokumentů (tedy potenciálních plagiátů). cs
dc.language.iso cs cs
dc.title Smlouva na službu Similarity Check cs
dc.contributor.organization Technická univerzita v Liberci
dc.contributor.organization Univerzitní knihovna TUL
smlouvy.pracoviste 9410
smlouvy.smluvni-partner Turnitin, LCC
smlouvy.JID 00315795
smlouvy.naklad-pracoviste Administr. popl. 9410
smlouvy.naklad-pracoviste Poplatky za kontrolu čl. 3814
smlouvy.zodpovedna-osoba-za-plneni-smluvniho-vztahu Mgr. Jitka Vencláková
smlouvy.prikazce Mgr. Jitka Vencláková
smlouvy.prikazce prof.Ing. Miroslav Žižka, Ph. D.
smlouvy.spravce-rozpoctu Lenka Masaříková, DiS.
smlouvy.spravce-rozpoctu Ing. Jarmila Hawiová
smlouvy.datum-podpisu-prikazce 2019-01-07
smlouvy.poznamka V příloze ke smlouvě jsou uvedeny ceny za službu Similarity Check.
smlouvy.poznamka Nástroj je díky registraci k identifikátoru DOI dostupný i pro TUL. Jedná se o rozhraní nad komerční databází iThen- ticate, což je celosvětově největší software na detekci a kontrolu plagiátorství v odborném publikování. Výhodou Similarity Check oproti iThenticate jsou příznivější finanční podmínky, povinností je participace na tvorbě databáze plných textů. Similarity Check využívají přední mezinárodní vydavatelé, často je kontrolována původnost textů v průběhu redakč- ního procesu. Vydavatelům TUL (E+M, ACC Journal,?) by mohl poskytnout možnost snadné a finančně nenáročné kontroly původnosti textů a prevence plagiátorství v celosvětovém rozsahu. Díky tomu, že systém je využíván celo- světově, poskytl by autorům z TUL do jisté míry i ochranu jejich publikací. Jejich texty by byly indexovány v meziná- rodní databázi, vůči níž se kontrola plagiátorství provádí a jakékoli plagiování u zapojených vydavatelů by mělo být znemožněno. Podmínkou kontroly je přidělené DOI. Zájem o tento nástroj projevila prozatím Ekonomická fakulta. Poplatek spojený s kontrolou dokumentu by si hradila každá fakulta (prozatím pouze EF). Smlouva byla v roce 2018 za TUL podepsána a odeslána k podpisu protější straně. Zpět se podepsaná nevrátila a protistrana o ní neví. Protistrana vyžaduje podpis smlouvy a její vložení do jejich el. systému. Proto posíláme smlouvu k podpisu znovu. Podpis: Vencláková
smlouvy.poznamka Bez připomínek. 9. 1. 2019 Podpis: Satrapa
smlouvy.rok 2019
smlouvy.vyridit-do-datum 2019-01-20
smlouvy.datum-podpisu-spravce-rozpoctu 2019-01-07
smlouvy.vzor NE
smlouvy.rozsah 5 stran - Smlouva na službu Similarity Check
smlouvy.rozsah 1 strana - Příloha ke Smlouvě na službu Similarity Check
smlouvy.rozsah 1 strana - Průvodka ke Smlouvě na službu Similarity Check
smlouvy.rozsah 1 strana - Příloha s el. podpisem za Turnitin ke Smlouvě na služby Similarity Check
smlouvy.pravni-kotrola Vodolanová
smlouvy.smluvni-strana-1 Technická univerzita v Liberci
smlouvy.adresa-smluvni-strana-1 Studentská 2, Liberec 1, 46117
smlouvy.ICO-smluvni-strana-1 46747885
smlouvy.DIC-smluvni-strana-1 CZ46747885
smlouvy.podpis--smluvni-strana-1 M. Brzezina
smlouvy.podpis--smluvni-strana-2 Chris Caren
smlouvy.smluvni-strana-1-zastoupeni doc. RNDR. Miroslavem Brzezinou, CSc., rektorem TUL
smlouvy.smluvni-strana-2 Turnitin, LLC
smlouvy.datum-podpis-Smluvni-strana-2 2019-02-19
smlouvy.datum-podpis-smluvni-strana-1 2019-01-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account