Sexuální výchova ve školách meziválečného Československa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Šustová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2020-03-04T08:01:49Z
dc.date.available 2020-03-04T08:01:49Z
dc.identifier.issn 2336-680X
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/154606
dc.description.abstract The problematics of sex education got into the focus of pedagogues in the end of the 19th century and a new insight was brought up by the interwar period. The social and moral disintergration, caused by World War I, came up with a necessity of an enlightenment in sex education due to prostitution and increase of veneral diseases – the enlightenment regarding the sex education was emphasized in order to prevent sexually transmitted diseases. The position of the school authority was in this case difficult, because part of the society thought that the sex education was only a private family topic or that it was not necessary at all. Therefore, the school usually warned against veneral diseases by lectures, intervened against pornographic materials etc., and to some topics (contraception, abortion) it did not pay attention at all. cs
dc.format text
dc.format.extent 7 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
dc.relation.ispartof Historia Scholastica
dc.relation.isbasedon EXNER, Max J., 1925. Pohlavní život před sňatkem pro mladé muže. Praha: B. Kočí.
dc.relation.isbasedon HECHT, Hugo, 1908. Verbreitung der Geschlechtskrankheiten an den Mittelschulen. Leipzig. O pohlavní výchově mládeže. Podání spolkové rady Pedagogického musea Komenského C. k. zemské školní radě pro Král. české, 1917. Praha: Spolková rada pedagogického musea Komenského.
dc.relation.isbasedon KRAUS, František, 1906. Přehled požadavků školního zdravotnictví. Velké Meziříčí: Alois Šašek s. d.
dc.relation.isbasedon MEJSNAR, Karel, 1931. Středoškoláci diskutují. Příručka pro praktické vedení diskusních kroužků středoškolských. Praha: YMCA.
dc.relation.isbasedon Odpovědi k naší 3. soutěži, 1924–25. In: Sbratření. Roč. I, příloha Studánka, s. 3–4.
dc.relation.isbasedon PITTER, Přemysl, 1939. Moc a nemoc mládí. In: Sbratření. Roč. XV. (1939), č. 2, s. 4–5.
dc.relation.isbasedon SKOŘEPA, Miloslav, 1932. Pohlavní výchova naší mládeže. Praha: Státní nakladatelství.
dc.relation.isbasedon SVOBODA, Emil, 1925. Žena-člověk. Praha: B. Kočí.
dc.relation.isbasedon ŠTĚCH, Karel, 1920. O pohlavní výchově. Praha: Gustav Voleský.
dc.relation.isbasedon ŠUSTA, Josef, 1947. Léta dětství a jinošství. Vzpomínky I. Praha: Melantrich.
dc.relation.isbasedon ŠUSTOVÁ, Magdaléna, 2018. Vychovatel, či policajt? Studenti a meziválečné střední školy v Československu. In: Dějiny a současnost. Roč. XL (2018), č. 3/2018, s. 37–39.
dc.relation.isbasedon LENDEROVÁ, Milena, TINKOVÁ, Daniela a HANULÍK, Vladan, eds., 2014. Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
dc.relation.isbasedon TRÝB, Antonín, 1931. O sexuální výchově. Praha: Státní nakladatelství.
dc.relation.isbasedon UHER, Jan, 1939. Středoškolský student a jeho svět. Praha: Profesorské nakladatelství a knihkupectví.
dc.relation.isbasedon Výsledky ankety ministerstva školství a národní osvěty z roku 1919 o reformě střední školy, 1922. Praha: Státní nakladatelství.
dc.relation.isbasedon ZÁHOŘ, Zdeněk, 1925. Význam a podstata lásky pro mladé lidi. Praha: B. Kočí.
dc.relation.isbasedon LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena, BUREŠOVÁ, Jana a MAUR, Eduard, eds., 2009. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
dc.subject sex education cs
dc.subject coeducation cs
dc.title Sexuální výchova ve školách meziválečného Československa cs
dc.title The Sex Education in Schools of Interwar Czechoslovakia en
dc.type Article en
dc.publisher.abbreviation TUL
dc.identifier.doi 10.15240/tul/006/2019-2-002
local.relation.volume 5
local.relation.issue 2
local.relation.abbreviation HS
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická en
local.citation.spage 21
local.citation.epage 27
local.access open access
local.fulltext yes en
local.note Časopis Historia scholastica je zařazen do mezinárodních vědeckých databází Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO and ERIH Plus.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account