El realismo mágico en La casa de los espíritus

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Marešová Jaroslava, PhDr. Ph.D. : 65696
dc.contributor.author Kočová, Lucie
dc.date.accessioned 2020-02-28T12:56:22Z
dc.date.available 2020-02-28T12:56:22Z
dc.date.submitted 2017-12-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/154559
dc.description.abstract Tato práce analyzuje první význačný román Isabel Allendové, Dům duchů (1982). Je zaměřená zejména na hledání a studium prvků magického realismu, které je možné v této knize nalézt. Nejprve je román zasazen do literárního a historického kontextu. V této části je věnována pozornost tzv. renovaci prózy, díky níž vzniká nový hispanoamerický román. S tímto inovativním procesem souvisí také tzv. boom a magický realismus, jenž je považován za jeden z nejdůležitějších přínosů. Dále práce zkoumá život Isabel Allendové, což slouží k lepšímu pochopení díla. Významná část práce se soustředí na prvky magického realismu v Domě duchů. Následuje pak část porovnávající různé názory na Allendovou a její dílo, přičemž velká pozornost je věnována zejména nápadné podobnosti mezi díly této autorky a Gabriela Garcíi Márqueze. Práce se také věnuje magickému realismu v dalších dílech Allendové, která vznikla krátce po vydání Domu duchů. cs
dc.description.abstract This work analyses the first famous novel written by Isabel Allende, The House of the Spirits (1982), and focuses mainly on finding and studying the elements of magic realism which can be seen in this book. Firstly, the novel tries to understand its literary and historical contexts. Thus, the work studies the renovation of Latin American Narrative, thanks to which the New Hispanoamerican Literature appears. Related to this, the boom and its very important contribution, magic realism, are analysed. Moreover, the work studies Isabel Allende's biography in order to understand the book better. A great part of the thesis is focused on the elements of magic realism in The House of the Spirits. The next part compares some of the opinions that emerge in relation to Allende and her work and analyses some of the striking similarities between the books of this author and the ones of Gabriel García Márquez. Finally, the work examines the magic that can be found in the novels which were published soon after The House of the Spirits. en
dc.format 52 s.
dc.format.extent
dc.language.iso es
dc.relation.isbasedon ALLENDE, Isabel. 2001. La casa de los espíritus. New York: Rayo. ISBN 978-0-06-095130-6. CABRALES ARTEAGA, José Manuel - GARCÍA HERNÁNDEZ, Guillermo. 2009. Literatura espanola y latinoamericana 2. Del Romanticismo a la actualidad. Alcobendas: Sociedad General Espanola de Librería. ISBN 978-84-9778-498-6. CORREAS ZAPATA, Celia. 1998. Isabel Allende: vida y espíritus. Barcelona: Plaza & Janés. ISBN 84-01-54105-0. KRČ, Eduard - ESPARZA, Daniel. 2011. Introducción a la teoría literaria: conceptos básicos para el análisis literario. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2771-3. LUKAVSKÁ, Eva. 2003. Zázračné reálno a magický realismus: Alejo Carpentier versus Gabriel García Márquez. Brno: Host. ISBN 80-7294-100-3.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject renovace prózy cs
dc.subject nový hispanoamerický román cs
dc.subject boom cs
dc.subject magický realismus cs
dc.subject Isabel Allendová cs
dc.subject Dům duchů cs
dc.subject renovation of Latin American Narrative en
dc.subject New Hispanoamerican Literature en
dc.subject boom en
dc.subject magic realism en
dc.subject Isabel Allende en
dc.subject The House of the Spirits en
dc.title El realismo mágico en La casa de los espíritus cs
dc.title Magic Realism in The House of the Spirits en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-1-27
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-01-24
dc.date.committed 2019-6-15
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KRO
dc.identifier.signature V 202001721
local.identifier.stag 37546
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline AJ-SJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06634192
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1721
local.identifier.author P16000394
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account