Web Analytics pro zlepšení výkonnosti vybrané organizace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Klement Vítězslav, Ing. : 67483
dc.contributor.advisor Podaras Athanasios, Ing. Ph.D. : 63378
dc.contributor.author Šolcová, Adéla
dc.date.accessioned 2020-02-24T06:14:15Z
dc.date.available 2020-02-24T06:14:15Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/154426
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá webovou analytikou. Kromě vysvětlení základních pojmů týkajících se této problematiky je zde popsán proces webové analytiky a jednotlivé nástroje, které jsou k této činnosti používány. Tyto nástroje jsou rozděleny do dvou skupin, podle toho, zda využívají sběr dat pomocí serverových logů či značkování stránek. Jeden z těchto nástrojů, Google Analytics, je následně využit pro zpracování dat o návštěvnosti třech verzí webů firmy Alfa, konkrétně dimenzí Věk a Zařízení. V závěru práce jsou firmě Alfa doporučeny způsoby využití získaných výstupů. cs
dc.description.abstract Diploma thesis deals with Web analytics. Apart from explanation of some basic terms regarding this area, there is a web analytics process and some tools used for this activity described. These tools are divided into two groups according to its methods of data collection, Log File and Page Tagging. One of these tools, Google Analytics, is afterwards used for a company Alfa's data processing, namely data extracted from dimensions Age and Device. In the end of the thesis, usage of the data which might lead to efficiency improvement of the company is explained. en
dc.format 113 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky Žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Webová analytika cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject Google Analytics cs
dc.subject uživatelé cs
dc.subject návštěvnost cs
dc.subject internet cs
dc.subject Web analytics en
dc.subject website en
dc.subject Google Analytics en
dc.subject users en
dc.subject traffic en
dc.subject internet en
dc.title Web Analytics pro zlepšení výkonnosti vybrané organizace cs
dc.title Web Analytics for efficiency improvement of a chosen organisation en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-2-5
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-02-05
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 202001633
local.identifier.stag 36844
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06634008
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1633
local.identifier.author E16000392
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account