Application of perpendicularly laid nonwovens in automotive industry

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Drbohlav Tomáš, Ing. : 59673
dc.contributor.advisor Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D. : 55127
dc.contributor.author Kolappan, Karthik
dc.date.accessioned 2019-11-13T04:28:07Z
dc.date.available 2019-11-13T04:28:07Z
dc.date.submitted 2018-2-4
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/154228
dc.description.abstract Na rozdíl od kompozitů a tkanin mají netkané materiály jedinečnou strukturu, která je tvořena náhodně orientovanými vlákny spojenými ve vzoru mechanickými, tepelnými nebo chemickými technikami. Fyzikální a mechanické vlastnosti textilních netkaných textilií s termickým pojivem byly experimentovány pro výměnu polyuretanových (PU) pěn ve výplňových materiálech interiéru automobilů pro autosedačky. Cílem výzkumné práce je vyvinout přístup, který začíná experimentálními studiemi na tepelně pojených netkaných textiliích s různým vrstvením struktury pásu, aby se dosáhlo lepších vlastností ve srovnání polyuretanových pěn (PU), které se široce používají v automobilovém průmyslu.Polyuretanová pěna není schopna recyklovat nebo se opakovaně použít komerčně až do větší míry, ale vyžaduje delaminační kroky. Polyetyléntereftalátová (PET) vlákna a dvousložková pojivová vlákna byla použita k výrobě automobilových netkaných textilií mykacími procesy s použitím kolmých polohovaných a křížově uložených objemově pojených objemných netkaných materiálů s různým podílem směsí polyesterových (PET) vláken a dvousložkových vláken a procesu dodatečného lepení s technologií tepelného lepení.V úvodu experimentální části byly porovnány podélně a příčně pokládané tepelně spojené netkané materiály s polyuretanovou (PU) pěnou. Nakonec se laminovaná tkanina tepelně spojená s netkanou textilií porovná s příslušnými experimentálními výsledky polyuretanu (PU) laminovaného s různými materiály, aby se vyhodnotila účinnost obou materiálů. cs
dc.description.abstract In contrast to composites and woven fabrics, nonwoven materials have a unique web structure, which is composed of randomly oriented fibres bonded in a pattern by mechanical, thermal or chemical techniques. The physical and mechanical properties of thermal bonded textile nonwovens have been experimented for the replacement of polyurethane (PU) foams in car interiors cushioning materials for car seats. The objective of research work is to development of the approach starts with experimental studies on thermally bonded nonwovens with different layering of web formation to achieve some better characteristics in comparison of polyurethane foams (PU) which extensively used in automotive seating industries. PU foam does not ability for recyclable or reusable commercially up to greater extent requires delamination steps. Polyethylene terephthalate (PET) fibres and bicomponent binder fibres were used to manufacture automotive nonwovens by carding processes using perpendicular laid and cross laid thermo-bonded voluminous nonwoven materials with different blend proportion of polyester (PET) fibres and bi-component fibres and post bonding process with thermal bonding technology. At the initial part of experimental studies, Perpendicular laid and cross laid thermo-bonded voluminous of thermally bonded nonwoven materials compared with polyurethane (PU) foam were characterised with several mechanical tests such as compression test, flexural rigidity test. Finally, fabric lamination with thermos-bonded nonwovens are compared with respective experimental results of polyurethane (PU) laminated with different fabric to evaluate the efficiency of both materials. en
dc.format 68 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky -
dc.language.iso an
dc.relation.isbasedon 1. W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwovens Fabrics, Wiley-VCH, Weinheim 2003, ISBN: 3-527-30406-1
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 2. RUSSELL, Edited by S.J. Handbook of nonwovens. Boca Raton, Fla. [etc.] : Cambridge: CRC press ; Woodhead, 2007. ISBN 978-185-5736-030.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 3. Jirsák, O., Wadsworth, L.C. Nonwoven Textiles, Carolina Academic Press, Durham, NC 1999, ISBN 0-89089-978-8
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject tepelně pojená netkaná textilie cs
dc.subject dvousložkové vlákno cs
dc.subject Struto lapper cs
dc.subject Cross lapper cs
dc.subject laminování tkaniny cs
dc.subject Thermally bonded nonwoven; Bicomponent fibre; Struto lapper; Cross lapper; Perpendicular laid and Cross Laid Web en
dc.subject Fabric lamination en
dc.title Application of perpendicularly laid nonwovens in automotive industry cs
dc.title Application of perpendicularly laid nonwovens in automotive industry en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-21
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-21
dc.date.committed 2019-4-18
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KMI
dc.identifier.signature V 201901603
local.identifier.stag 39521
local.degree.programme Textile Engineering
local.degree.discipline TMIA
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3106
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06585594
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1603
local.identifier.author T17000380
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account