Velikonoce ve Španělsku, jejich kulturní a sociální význam

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Hrabáková Luďka, PhDr. Ph.D. : 54992
dc.contributor.author Nová, Bohumila
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:21:17Z
dc.date.available 2019-09-23T07:21:17Z
dc.date.submitted 2017-11-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153746
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá oslavami křesťanského svátku Velikonoc ve Španělsku a jejich významem v dnešní době. Zaměřuje se na popis a antropologickou analýzu, vymezuje kulturní kořeny a popisuje průběh a charakteristické rysy tohoto svátku, jeho doprovodné jevy a artefakty. Úvodní část obecně popisuje církevní rok a předkřesťanské tradice a rituály spojené s oslavami svátků jara. Druhá část práce popisuje křesťanské oslavy Svatého týdne ve Španělsku, třetí část se zabývá oslavami Velikonoc ve vybraných španělsky mluvících zemích. Hlavní částí práce je čtvrtá kapitola, která folkloristicky analyzuje a porovnává oslavy velikonočních svátků ve Španělském království, na Filipínách, v Kolumbii a v Mexiku, v práci je také provedena komparace s oslavami konanými v České republice. Text v neposlední řadě poukazuje na náboženský, kulturní a sociální význam tohoto křesťanského svátku, neboť největším smyslem tradic je to, že se předávají z generace na generaci. cs
dc.description.abstract The thesis deals with Easter which is called Semana Santa in Spain and its importance at present day. It focuses on the description and anthropological analysis of this holiday and also on its aspects and artefacts The introduction describes religious year in general, pre-Christian traditions and rituals connected with the celebration of Spring. The second part describes celebrations of Holy Week in Spain. The third part focuses on Easter in the chosen Spanish speaking countries. The fourth part analyses folklore of the celebrations and compares the different ways of celebrations in Spain, the Philippines, Colombia and Mexico. Furthermore, the thesis compares the Spanish traditions with the Czech ones. Also, the thesis emphasizes the cultural, social and religious importance of this holiday. en
dc.format 90 s. (170.784 znaků)
dc.format.extent 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon CARRERO RODRIGUEZ, Juan. Diccionario cofradiero: cerca de 3000 expresiones de la Semana Santa de Sevilla y resto de Espana. 2. vydání. Sevilla: Editorial Castillejo, 1996. ISBN 84-8058-057-7.
dc.relation.isbasedon FLORES ARROYUELO, Francisco Jose. Fiestas de ayer y de hoy en Espana. Madrid: Alianza Editorial, 2001. ISBN 84-2067-213-0.
dc.relation.isbasedon FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-8.
dc.relation.isbasedon KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. ISBN 978-80-7465-076-5.
dc.relation.isbasedon PECOLD, Lumír. Slavnosti a rituály: výběr 52 zcela nevšedních událostí rozložených v běhu roku: výpravy za zážitky, které v průvodcích nenajdete. Frýdek-Místek: Press, 2009. ISBN 978-80-86312-00-2.
dc.relation.isbasedon TOUFAR, Pavel. Velikonoce. Třebíč: Akcent, 2001. ISBN 80-7268-129-x.
dc.relation.isbasedon VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-292-9.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject cofradías - bratrstvo cs
dc.subject fiesta - svátek cs
dc.subject Filipíny cs
dc.subject Ježíš Kristus cs
dc.subject Kolumbie cs
dc.subject La Semana Santa cs
dc.subject Mexiko cs
dc.subject Panna Marie cs
dc.subject procesí cs
dc.subject rituál cs
dc.subject Svatý týden cs
dc.subject Španělsko cs
dc.subject španělsky mluvící země cs
dc.subject tradice cs
dc.subject Velikonoce cs
dc.subject zvyky cs
dc.subject cofradías - confraternity en
dc.subject fiesta - holiday en
dc.subject the Philippines en
dc.subject Jesus Christ en
dc.subject Colombia en
dc.subject La Semana Santa - Holy Week en
dc.subject Mexico en
dc.subject Panna Maria en
dc.subject processions en
dc.subject ritual en
dc.subject Holy Week en
dc.subject Spain en
dc.subject Spanish speaking countries en
dc.subject traditions en
dc.subject Easter en
dc.title Velikonoce ve Španělsku, jejich kulturní a sociální význam cs
dc.title Easter in Spain, its Cultural and Social Meaning en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-22
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-21
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
dc.identifier.signature V 201901304
local.identifier.stag 37555
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline HU-SJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583479
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1304
local.identifier.author P17000549
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:40 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account