Recently added

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající diplomovou práci: Recent submissions

 • Křížek, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje problematiku související s tvorbou editoru konfiguračních souborů pro simulátor Flow123d. Představuje formát YAML jako náhradu staršího souborového formátu CON a popisuje použití jeho syntaxe. ...
 • Václavek, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením mobilní aplikace, která uživateli poskytne informace o rozhlednách a především o okolním výhledu, na základě dat z databáze. Databáze je reprezentována pomocí souborů formátu JSON ...
 • Kalát, Michael
  V rámci této diplomové práce byla testována odezva senzorů založených na zlatých a stříbrných nanočásticích funkcionalizovaných beta-cyklodextrinem (beta-CD) na 13 biologicky aktivních látkách a třech bakteriálních druzích. ...
 • Kozánek, Jan
  Tato diplomová práce popisuje vývoj a ovládání webové služby, která poskytuje data autonomnímu navigačnímu systému pro zařízení typu dron a auto.Nejprve je ve zprávě charakterizováno autonomní zařízení. Stručně jsou popsány ...
 • Vošta, Petr
  Diplomová práce se zabývá pokročilou analýzou sběrnic CAN a FlexRay. Začíná popi-sem obou sběrnic CAN a FlexRay a vývojovým kitem Freescale S12XF. Dále se zabývá po-pisem osciloskopů ze série Agilent 9000, GW Instek 2000A ...
 • Veisová, Eliška
  This master thesis has two major purposes: (1) to investigate Industry 4.0 capabilities for fume exhaust units and (2) to create a prototype unit for needs of ULT AGcompany which complies with the Industry 4.0 rules and ...
 • Salač, David
  Práce zkoumá potenciál distribuované aplikace při kryptoanalýze kryptosystémů s veřejným klíčem. V práci je uvedeno vysvětlení vztahu mezi populárními kryptosystémy s veřejným klíčem, jako je šifra RSA, Diffie-Hellmanova ...
 • Procházka, Filip
  Diplomová práce se zabývá realizací vybraných regulačních struktur na osobním počítači s operačním systémem Windows 7 v reálném čase. V práci jsou ukázány možnosti využití komerční aplikace Real-time Extension (RTX) od ...
 • Ulrich, Tomáš
  Obecným problémem dneška je vyřešení otázky všudypřítomného hluku, který je velmi obtížné pohlcovat v oblasti nízkých frekvencí zvukového vlnění. Neboť je z principu potřeba materiálu velké tloušťky. Pohltivá sendvičová ...
 • Řebíčková, Monika
  Diplomová práce se zabývá přípravou nanovlákenných membrán z PVDF. Vytvoření nanovlákenných vrstev za pomoci poloprovozního zařízení Nanospider předcházelo několik důležitých kroků. V prvním kroku byl vybrán nejvhodnější ...
 • Vaněk, Tomáš
  Práce se zabývá inteligentní elektroinstalací s využitím řídicího PLC systému Tecomat Foxtrot od společnosti Teco a.s. Soustředí se na průmyslové inteligentní budovy a řeší dokumentaci elektrických rozvodů s dodržením ...
 • Hubáček, Tomáš
  Tato diplomová práce je součástí velkého projektu a zabývá se studiem nitridových nano-heterostruktur pro využití v rychlých a účinných scintilátorech. Jedná se o strukturu mnohonásobných InGaN/GaN kvantových jam. Úvodní ...
 • Drhlík, Patrik
  Práce je příspěvkem ke studiu formátu MOOC kurzů. Popisuje existující MOOC portály a osobní zkušenost z kurzu Machine Learning na portále Coursera. Na základě tohoto kurzu jsou v práci analyzovány metody supervizovaného ...
 • Nečásek, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí rychlého a přesného nízkofrekvenčního impedančního analyzátoru. Úvod pojednává o možných přístupech k měření impedance a ke konstrukci přístroje, zejména na jejich vhodnost pro ...
 • Hlubuček, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce přináší ucelený přehled problematiky depozice tenkých vrstev PZT z keramického terče se složením Pb(Zr0,52Ti0,48)O3, metodou IBS a IBAD. Je zaměřena na získání požadovaných vlastností PZT vhodnou kombinací ...
 • Roubíček, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá možností použití bezkontaktních měřících systémů pro měření vícedílných forem a pružných materiálů, které je obecně složité měřit. Základem práce je rešerše na téma bezdotykové měřící systémy. ...
 • Vacek, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která umožňuje studentům Technické univerzity v Liberci (TUL) snadné procházení a práci na univerzitním e-learningovém portálu ...
 • Botka, David (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá metodou redukce hluku se zaměřením na mobilní telefony. Navržený systém používá k odhadu okolního hluku banku předem připravených target cancellation filtrů (CF), které při dodržení určitých podmínek potlačí ...
 • Smola, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaného a soběstačného řešení pro systém umožňující offline rozpoznávání mluvené řeči v audiovizuálních materiálech, vyvíjeného v Ústavu informačních technologií a elektroniky ...
 • Šafařík, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření podobnosti evropských jazyků v jejich psané a mluvené formě. Pro měření podobnosti v mluvené formě se práce zaměřuje pouze na slovanské jazyky. Práce začíná teoretickým úvodem do ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account