Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Title

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Title

Sort by: Order: Results:

 • Škopek, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou test managementu v automobilovém průmyslu. Na základě rešerše současných řešení vznikla nová test management aplikace pro Testcentrum elektroniky ve společnosti Škoda Auto. Serverová část ...
 • Kamenskaia, Anna
  Cílem práce je řešení pro přepis multimediální konference založené na protokolu WebRTC v reálném čase za pomoci kombinace existujících technologií a řešení v oblasti konferencí, přenosu médií a rozpoznávání řeči. Aplikace ...
 • Louč, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá využitím vývojového a testovacího prostředí Vector CANoe, zejména pak jeho programovacím prostředím CAPL Browser, za účelem realizace programu sloužícího k automatickému monitorování a vyhodnocování ...
 • Veisová, Eliška
  This master thesis has two major purposes: (1) to investigate Industry 4.0 capabilities for fume exhaust units and (2) to create a prototype unit for needs of ULT AGcompany which complies with the Industry 4.0 rules and ...
 • Smola, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaného a soběstačného řešení pro systém umožňující offline rozpoznávání mluvené řeči v audiovizuálních materiálech, vyvíjeného v Ústavu informačních technologií a elektroniky ...
 • Grof, Jaroslav
  Byly připraveny magnetické nanočástice oxidu železnato-železitého, načež proběhla optimalizace jejich pokrytí zlatým pláštěm. Výsledné nanočástice typu jádro-plášť byly charakterizovány EDX a elementární analýzou. Následnou ...
 • Budasz, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá návrhem obvodu pro implementaci digitální syntetické impedance s absolutní hodnotou od 10 Ohmů do 0,1 Megaohmů ve frekvenčním rozsahu 50 Hz až 5 kHz. Jsou uvedeny a diskutovány možnosti realizace takového ...
 • Peřina, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce nazvaná "Digitální škola ? modernizace a nové moduly Školního Internetového Portálu (ŠIIP)" má za cíl vytvořit nové řešení webové aplikace vhodné především pro základní či střední školy. V oblasti modernizace ...
 • Salač, David
  Práce zkoumá potenciál distribuované aplikace při kryptoanalýze kryptosystémů s veřejným klíčem. V práci je uvedeno vysvětlení vztahu mezi populárními kryptosystémy s veřejným klíčem, jako je šifra RSA, Diffie-Hellmanova ...
 • Křížek, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje problematiku související s tvorbou editoru konfiguračních souborů pro simulátor Flow123d. Představuje formát YAML jako náhradu staršího souborového formátu CON a popisuje použití jeho syntaxe. ...
 • Čížek, Jan
  Zavedené elektromembránové procesy, jako je elektrodialýza a elektrodeionizace, představují významnou skupinu technologií pro desalinaci vody, selektivní separaci látek či přípravu ultra-čisté vody napříč různými sektory ...
 • Dolejší, Miloš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem diplomové práce je rozšíření dosavadních znalostí o chování piezoelektrických materiálů založených na systémech relaxor-PT a určení jejich teplot fázových přechodů . Práce je převážně věnována měření piezoelektrických ...
 • Tschunko, Mikuláš
  Tato diplomová práce se zabývá impulsní metodou měření cívek, při které jesnímána odezva na vysokonapěťový puls. Teoretická část seznamuje se základnímiparametry cívek a tlumivek, jako je indukčnost, parazitní kapacita, ...
 • Kavánová, Anna
  Cílem této diplomové práce je zkoumat užitné vlastnosti tenkých vrstev, které jsou používány v průmyslových aplikacích jako povlaky třecích dvojic vaček, a vyhodnotit nejvhodnější typ vrstvy. Pro tuto práci byly vybrány ...
 • Nečásek, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí rychlého a přesného nízkofrekvenčního impedančního analyzátoru. Úvod pojednává o možných přístupech k měření impedance a ke konstrukci přístroje, zejména na jejich vhodnost pro ...
 • Blavka, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  V úvodu této práce se věnuji způsobům zpracování audio složky multimediálních souborů za účelem indexace jejich obsahu. Jsou zde popsány způsoby získávání dat, včetně mého. Dále popis formátu, ve kterém lze získaná data ...
 • Nevyhoštěný, Stanislav
  V předchozím výzkumu byla potvrzena abnormální efektivita nano a mikro částic sloučenin těžkých kovů pro zeslabení ionizujícího (gamma a rentgenového) záření. Tato práce se proto zabývá vývojem dalších materiálů vhodných ...
 • Burda, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato práce zahrnuje rozsáhlý záběr tvorby interaktivní aplikace za použití nejmodernějších technologií a konceptů. Obsahuje množství teoretických i praktických postupů, znázorňujících propojení moderní trojrozměrné grafiky, ...
 • Šafařík, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření podobnosti evropských jazyků v jejich psané a mluvené formě. Pro měření podobnosti v mluvené formě se práce zaměřuje pouze na slovanské jazyky. Práce začíná teoretickým úvodem do ...
 • Vacek, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která umožňuje studentům Technické univerzity v Liberci (TUL) snadné procházení a práci na univerzitním e-learningovém portálu ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account