Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Škarydová, Ilona (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Tato diplomová práce se zabývá výpočty sdružených úloh napjatosti a proudění v puklinovém prostředí. Samostatně počítáme úlohu napjatosti, výsledky aplikujeme v úloze proudění. Pukliny aproximujeme tzv. měkkým materiálem ...
 • Křiklavová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Diplomová práce se zabývá aplikací technologie cíleně připravených mikroorganismů se schopností vytvářet přirozený biofilm pro čištění odpadních vod. Využívá se přirozené imobilizace speciálních biodegradérů xenobiotik ve ...
 • Blavka, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  V úvodu této práce se věnuji způsobům zpracování audio složky multimediálních souborů za účelem indexace jejich obsahu. Jsou zde popsány způsoby získávání dat, včetně mého. Dále popis formátu, ve kterém lze získaná data ...
 • Bednář, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Váša, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Předmětem této práce je ověření použitelnosti krokového motoru v dynamicky náročné aplikaci. Předpokládanou oblastí použití je textilní průmysl, kde cena pohonu hraje významnou roli. Krokový motor je proto zkoumán jako ...
 • Rameš, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce se zabývá automatickým přepisem spontánní řeči především pro oblast přepisu přednášek s možností jejich oprav, nutnosti adaptace slovníků (gramatických modelů) a odlišností od diktovacích systémů. Součástí práce ...
 • Vitouš, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato zpráva popisuje návrh informačního systému pro bezpečnostní agenturu. Primárním cílem práce bylo navrhnout protokol pro komunikaci mezi centrálou bezpečnostní agentury a bezpečnostními ústřednami nainstalovanými v ...
 • Vokolek, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh a praktická realizace přesného zdroje střídavého proudu pro budicí cívky indukčního průtokoměru. V teoretické pasáži je rozebrána a popsána problematika proudových zdrojů, jejich ...
 • Šeps, Ladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The goal of this work was the design and implementation of software platform for teaching signal processing algorithms with the possibility of visualizations and implementation of basic modules for demonstrating program ...
 • Brant, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Obsahem této diplomové práce je seznámení s robotem Robotino od firmy Festo a současným stavem problematiky návrhu univerzálního komunikačního protokolu pro mobilní roboty. V první části této práce seznámím čtenáře s mobilní ...
 • Linhart, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku pro adaptivní tlumení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmu pomocí piezoelektrického aktuátoru. Tlumení vibrací je realizováno využitím principů semiaktivní ...
 • Peřina, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce nazvaná "Digitální škola ? modernizace a nové moduly Školního Internetového Portálu (ŠIIP)" má za cíl vytvořit nové řešení webové aplikace vhodné především pro základní či střední školy. V oblasti modernizace ...
 • Bubla, Viktor (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Práce se zabývá vývojem analyzátoru kvality elektrické energie třídy A definovaného v normě ČSN EN 61000-4-30. V teoretické části je předložen výtah z nejvýznamnějších norem definujících požadavky na analyzátory kvality ...
 • Roubíček, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá možností použití bezkontaktních měřících systémů pro měření vícedílných forem a pružných materiálů, které je obecně složité měřit. Základem práce je rešerše na téma bezdotykové měřící systémy. ...
 • Vacek, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která umožňuje studentům Technické univerzity v Liberci (TUL) snadné procházení a práci na univerzitním e-learningovém portálu ...
 • Novák, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce představuje další významný krok ve vývoji mobilního robotu TulBot. Hlavním cílem projektu TulBot je vytvoření maximálně univerzálního mobilního robotu. Toho by mělo být dosaženo použitím širokého spektrem senzorů, ...
 • Dolejší, Miloš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem diplomové práce je rozšíření dosavadních znalostí o chování piezoelektrických materiálů založených na systémech relaxor-PT a určení jejich teplot fázových přechodů . Práce je převážně věnována měření piezoelektrických ...
 • Burda, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato práce zahrnuje rozsáhlý záběr tvorby interaktivní aplikace za použití nejmodernějších technologií a konceptů. Obsahuje množství teoretických i praktických postupů, znázorňujících propojení moderní trojrozměrné grafiky, ...
 • Čermák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  V této diplomové práci představuji tvorbu mobilního robota, který je schopen pohybu a orientace v prostoru, reaguje na základní hlasové povely a simuluje lidskou řeč.
 • Říha, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato diplomová práce pojednává o simulaci podzemního proudění, transportu kontaminace a zásaku železných nanočástic. Toto je motivováno snahou předvídat efektivitu sanačního zásahu. Na počátku práce jsou uvedeny některé ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account