Recently added

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající bakalářskou práci: Recent submissions

 • Tauchmanová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá nelineární odezvou optických materiálů při dopadu vysoce výkonného laserového záření. Pozornost byla věnována nelineárnímu jevu zvanému generace superkontinua, jenž vede k výraznému rozšíření ...
 • Pokatilov, Gleb
  Tato bakalářská práce se zabývá CFD simulací a analýzou teplotního pole za proudovým motorem lehkého letounu a porovnáním teplotních polí za různých provozních podmínek jako rychlost letu a úhel náběhu. V práci jsou ...
 • Votýpka, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je numerická simulace obtékání tělesa tekutinou a simulace deformace elastických těles v prostředí FEniCS. Dlouhodobým cílem je řešení problému interakce proudění s pružnými tělesy. V ...
 • Černý, David
  Cílem práce je navrhnout a realizovat funkční architekturu neuronové sítě pro generování hudebního obsahu.
 • Rysaeva, Anzhelika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci webové aplikace pro vytrvalostní sporty, která je určena pro cyklistiky, běžce, lyžaře atd. Aplikace nabízí trenérům možnost vytvářet tréninkové plány a sportovcům tyto ...
 • Karmazínová, Petra
  Zaměřením této bakalářské práce je syntéza disubstituovaných cyklodextrinů (CD) pro přípravu hybridních nanomateriálů. Jako výchozí sloučenina byl zvolen 6A,6D-dihydroxy-per-O-benzyl--cyklodextrin. Volné hydroxylové skupiny ...
 • Maškarinec, Jiří
  Význam magnetických nanočástic s dobou roste. Kromě klasických elektricko-opticko-magnetických aplikací se využívají i v lékařství pro diagnostiku či léčbu. Pro jemné ladění magnetických vlastností je třeba upravovat ...
 • Klein, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komprimovaného snímání a jednopixelové kamery. Jejím cílem je vytvořit co nejefektivnější systém pro sběr požadovaných parsků světla do jednoho bodu, odkud je optickým ...
 • Vondrák, Jaroslav
  Tato práce se zabývá především realizací univerzální platformy IoT systému, který je určen pro inteligentní domácnost. Systém je lehce rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů.Je možné, např. přidávat nové aktivní prvky, ...
 • Horáček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování hospodárnosti výrobního procesu. V úvodu jsou uvedeny metody a nástroje používané ke zlepšování. V dalších kapitolách je zaměřeno na konkrétní organizaci a nástroje, které ...
 • Naiman, Luděk
  Tato práce shrnuje problematiku a technologie rozšířené a virtuální reality a následné vytvoření ukázkové aplikace v herním engine Unity pro Škoda Auto a. s. V práci jsou popsány technologie pro virtuální a rozšířenou ...
 • Roiková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřená na výzkum a testování vlastností antibakteriální nanovrstvy, určené k použití na kovové retainery a zubní rovnátka. Hlavní část testování tvoří mikrobiologické testy.Teoretická část je zaměřená ...
 • Miller, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací postupu přípravy a složením anorganicko-organických hybridních nanovrstev se zabudovanými hydrofobními skupinami metodou sol-gel. Hybridní nanovrstvy vycházejí z 3-trimethoxys ...
 • Špetlík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí distribuční funkce náhodné veličiny s použitím zobecněných statistických momentů.Jejich hodnoty jsou získány pomocí víceúrovňové metody Monte-Carlo. Sledovanými náhodnými ...
 • Kynych, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na automatickou fonetickou transkripci pomocí neuronových sítí. Hlavním cílem bylo využít neuronové sítě a výsledky porovnat s chybovostí dosud používaného systému Baseline pro automatické ...
 • Polák, Kryštof
  Tato Bakalářská práce se zabývá dvěma metodami generace besselovských svazků a zhodnocuje vlastnosti generovaných besselovských svazků, jako jsou dosah, průběh intenzity v píku či úhlová divergence. První použitou metodou ...
 • Tisovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá interakcí pružně uloženého leteckého profilu s proudícím tekutinou a CFD (Computational Fluid Dynamics, výpočet dynamiky tekutin) simulací tohoto děje.K řešení byl nejprve vytvořen matematický ...
 • Havrda, Marcel
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou monosubstituovaných derivátů cyklodextrinů (CD) pomocí regioselektivní deacetylace.Pro optimalizování přípravy derivátů byly nejprve provedeny pilotní studie, kde byly výtěžky ...
 • Jíše, Václav
  Předmětem této bakalářské práce je rozšíření možností ovládání a vytváření programůpro humanoidního robota NAO. Tohoto cíle je dosaženo pomocí vytvořené aplikace,která umožňuje intuitivně robota programovat, i pro méně ...
 • Seibert, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby homogenních nanočástic oxidů těžkých kovů s průměrnou velikostí alespoň pod 100 nm. Cílem práce je vyzkoušet řadu metod a ty následně porovnat a zhodnotit z hlediska velikosti ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account