Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Peřina, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Bakalářská práce nazvaná Vytvoření modulu vzdělávání pro Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP) na platformě .NET má za cíl vytvořit nové moduly do stejnojmenného internetového portálu zaměřené na vzdělávání. Tyto ...
 • Škarydová, Ilona (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Tato diplomová práce se zabývá výpočty sdružených úloh napjatosti a proudění v puklinovém prostředí. Samostatně počítáme úlohu napjatosti, výsledky aplikujeme v úloze proudění. Pukliny aproximujeme tzv. měkkým materiálem ...
 • Křiklavová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Diplomová práce se zabývá aplikací technologie cíleně připravených mikroorganismů se schopností vytvářet přirozený biofilm pro čištění odpadních vod. Využívá se přirozené imobilizace speciálních biodegradérů xenobiotik ve ...
 • Marek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Cílem práce je návrh přípravku s filtry pro praktická cvičení předmětu Měřicí technika 1. Úkolem bylo nastudovat běžné typy filtrů, porovnat jejich vlastosti a navrhnout univerzální strukturu filtru tak, aby byla umožněna ...
 • Radoberský, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Piezoelektrické tenké vrstvy jsou měřeny dvoupaprskovým laserovým interferometrem. Vrstvy jsou naneseny vysokofrekvenčním naprašováním. Naměřené frekvenční a předpěťové závislosti piezoelektrického a elektrostrikčního ...
 • Psota, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Holografická interferometrie již několik desítek let plní nenahraditelnou úlohu mezi měřicími technikami. Je to univerzální technika, kterou lze adaptovat na velmi širokou škálu různých měření, od deformací těles přes ...
 • Blavka, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  V úvodu této práce se věnuji způsobům zpracování audio složky multimediálních souborů za účelem indexace jejich obsahu. Jsou zde popsány způsoby získávání dat, včetně mého. Dále popis formátu, ve kterém lze získaná data ...
 • Bednář, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Rosický, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tématem bakalářské práce je optimalizace magnetického pole čidla elektromagnetického průtokoměru. Úvodní čtyři kapitoly jsou věnovány teoretickému rozboru dané problematiky, tedy magnetickému poli, principu elektromagnetických ...
 • Váša, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Předmětem této práce je ověření použitelnosti krokového motoru v dynamicky náročné aplikaci. Předpokládanou oblastí použití je textilní průmysl, kde cena pohonu hraje významnou roli. Krokový motor je proto zkoumán jako ...
 • Schreiber, Richard (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Práce se zabývá oživovacím přípravkem řídicí elektroniky průtokoměrů a měřičů tepla založených na elektromagnetickém principu. V úvodních pasážích práce je popsán princip měření průtoku, teploty a vyhodnocení tepla včetně ...
 • Petr, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem simulátoru čidla indukčního průtokoměru. Průtokoměry založené na elektromagnetickém principu jsou známy svojí vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou. Tento fakt klade značné ...
 • Rameš, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce se zabývá automatickým přepisem spontánní řeči především pro oblast přepisu přednášek s možností jejich oprav, nutnosti adaptace slovníků (gramatických modelů) a odlišností od diktovacích systémů. Součástí práce ...
 • Vitouš, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato zpráva popisuje návrh informačního systému pro bezpečnostní agenturu. Primárním cílem práce bylo navrhnout protokol pro komunikaci mezi centrálou bezpečnostní agentury a bezpečnostními ústřednami nainstalovanými v ...
 • Paleček, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání a rozpoznávání vzorů v obraze. V její první části byla vytvořena rešerže metod, která popisuje současný stav této problematiky. Algoritmy jsou zde rozděleny do tří skupin na ...
 • Vokolek, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh a praktická realizace přesného zdroje střídavého proudu pro budicí cívky indukčního průtokoměru. V teoretické pasáži je rozebrána a popsána problematika proudových zdrojů, jejich ...
 • Dittrich, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá obecnou problematikou implementace protokolu IPv6 do domácích směrovačů. Pozornost je věnována příčině přechodu na nový protokol a stavu implementace v nejprodávanějších domácích směrovačích v ...
 • Šeps, Ladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The goal of this work was the design and implementation of software platform for teaching signal processing algorithms with the possibility of visualizations and implementation of basic modules for demonstrating program ...
 • Kopal, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá využitím programovatelného logického automatu od firmy Siemens pro řízení vícerozměrového systému, kterým je tepelná soustava tvořená dvěma vstupy a dvěma výstupy. V bakalářské práci je čtenář ...
 • Brant, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Obsahem této diplomové práce je seznámení s robotem Robotino od firmy Festo a současným stavem problematiky návrhu univerzálního komunikačního protokolu pro mobilní roboty. V první části této práce seznámím čtenáře s mobilní ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account