Sběr světla v zobrazovacích systémech na bázi komprimovaného snímání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Galář Pavel, RNDr. Ph.D. : 67157
dc.contributor.advisor Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
dc.contributor.author Klein, Lukáš
dc.date.accessioned 2019-08-23T08:22:08Z
dc.date.available 2019-08-23T08:22:08Z
dc.date.submitted 2018-10-18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153269
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komprimovaného snímání a jednopixelové kamery. Jejím cílem je vytvořit co nejefektivnější systém pro sběr požadovaných parsků světla do jednoho bodu, odkud je optickým vláknem vedeno na zpracování. Pro tento účel jsou nejprve otestovány některé prvky a poté porovnány jednotlivé sestavy, z nichž je poté vybrána ta s nejlepšími vlastnostmi. Vybraný systém je poté dále využit pro otestování a úspěšnou demonstraci jednotlivých vlastností komprimovaného snímání ve viditelném spektru i blízké infračervené oblasti. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis focuses on the topic of compressed sensing and the single-pixel camera. Its aim is to create as effective light collection system as possible bringing all desired light rays into one spot. From here the rays would then be transferred using optical fiber to analysis. For this purpose, some parts are tested individually. After that, the layouts themselves are compared and the one with the most suitable output is chosen. The best system created would then be used to test compressed sensing itself and successfully demonstrate its features in visible and also in near-infrared spectrum. en
dc.format 64 s. (85500 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] STERN, Adrian (ed.). Optical compressive imaging. CRC Press, 2016.
dc.relation.isbasedon [2] DUARTE, Marco F., et al. Single-pixel imaging via compressive sampling. IEEE signal processing magazine, 2008, 25.2: 83-91.
dc.relation.isbasedon [3] CARR, K. F. Integrating sphere theory and applications,Labsphere.com, 2017.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject komprimované snímání cs
dc.subject jednopixelová kamera cs
dc.subject SPC cs
dc.subject sběr světla cs
dc.subject DMD cs
dc.subject integrační koule cs
dc.subject difusor cs
dc.subject mimoosé parabolické zrcadlo cs
dc.subject parabolický kolimátor cs
dc.subject optické vlákno cs
dc.subject fotodioda cs
dc.subject spektrometr cs
dc.subject viditelné spektrum cs
dc.subject blízká infračervená oblast cs
dc.subject NIR cs
dc.subject compressed sensing en
dc.subject single-pixel camera en
dc.subject SPC en
dc.subject light collection en
dc.subject DMD en
dc.subject integrating sphere en
dc.subject diffusor en
dc.subject off-axis parabolic mirror en
dc.subject parabolic collimator en
dc.subject optical fiber en
dc.subject photodiode en
dc.subject spectrometer en
dc.subject visible spectrum en
dc.subject near-infrared spectrum en
dc.subject NIR en
dc.title Sběr světla v zobrazovacích systémech na bázi komprimovaného snímání cs
dc.title Light Collection in the Imaging Systems Based on Compressed Sensing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-28
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-28
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 201900926
local.identifier.stag 38835
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06582596
dc.subject.verbis data compression programs en
dc.subject.verbis aplikované vědy cs
dc.subject.verbis komprimační programy cs
dc.subject.verbis applied sciences en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 926
local.identifier.author M16000100
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:57 cs
local.verbis.studijniprogram NTI Aplikované vědy v inženýrství/Aplikované vědy v inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account