Browsing Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci by Title

DSpace Repository

Browsing Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mikan, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Předmětem předkládané bakalářské práce je prozkoumání možností tvarově poddajného uchopování. Na základě rešerše se práce zabývá návrhem koncepčního řešení tvarově poddajných úchopných prvků a návrhem jeho konstrukčního ...
 • Seidl, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem chování kavitační bublinky v blízkosti pružnéstěny, která v experimentech představuje lidskou tkáň. Chování bublinky jeposuzováno pro různé vzdálenosti bublinky od pružné stěny a různé ...
 • Vašata, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat zařízení na výrobu vlákna z termoplastického materiálu pro 3D tiskárny. V práci jsou popsány možné návrhy konstrukcí pro rozdílné typy termoplastických materiálů a různé teplotní ...
 • Taich, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby z vytvrditelných fotopolymerů, a to hlavně za pomoci 3D DLP tiskáren. Technologie aditivní výroby DLP je v práci charakterizována a členěna podle různých kritérií. ...
 • Uličný, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh optimalizovaného řešení zásobovacíhosystému v závodě AGC Chudeřice.Teoretická část je zaměřena na popis metod přímého měření práce, definovánídruhů plýtvání, zásady navrhování logistických ...
 • Kulifay, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá posouzením možností výroby skleněných nanovláken pomocí elektrostatického pole, a podrobným rozborem zvlákňujících skelných metod v porovnání s polymerním elektrospinningem. Veškeré poznatky se ...
 • Fikar, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení technologické hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla. Konstrukce hlavice pracuje na principu mechanického matování kartáči s brusnými zrny syntetického ...
 • Stloukal, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The bachelor work deals with the design and construction of an equipment for an intensive glass melt stirring in a new type of a small pot furnace. The design and construction is based on a long-time personal experience ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account