Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rejhonová, Marta
  Diplomová práce s názvem Abigail Horáková (1871-1926), výjimečná žena své doby představuje polozapomenutou turnovskou herečku, recitátorku a spisovatelku Abigail Horákovou, vl. jm. Hedviku Černovickou.První část práce se ...
 • Mikan, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Předmětem předkládané bakalářské práce je prozkoumání možností tvarově poddajného uchopování. Na základě rešerše se práce zabývá návrhem koncepčního řešení tvarově poddajných úchopných prvků a návrhem jeho konstrukčního ...
 • Aka 47 
  Pekárková, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se věnuje projektu budování uměleckého alter ega Aka 47 a popisuje můj přístup a metodu, kterou jsem intuitivně zvolila. Praktickou částí je audiovizuální performance. Abstraktní obrazy podléhají ději v mnou vytvořeném ...
 • Tkáč, Jakub
  Diplomová práce se věnuje akustické cloně, která se svým tvarem přizpůsobuje danému charakteru zvukového zdroje. Smýšlené umístění je hlavně v opuštěných budovách, ve kterých v posledních letech vznikly kulturní místa, ...
 • Bergová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje návrhu nové ambasády České republiky v etiopskémhlavním městě Addis Abeba. Práce vznikla dle zadání soutěže, kterouvyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí, Katedra architektury na stavebnífakultě ...
 • Škopek, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou test managementu v automobilovém průmyslu. Na základě rešerše současných řešení vznikla nová test management aplikace pro Testcentrum elektroniky ve společnosti Škoda Auto. Serverová část ...
 • Svobodová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce je zaměřena na analýzu magnetických akumulátorů kinetické energie vyvinutých pro centrální rozváděcí systém příze rotorových dopřádacích strojů. Centrální rozváděcí systém zajišťuje pomocí přímočarého vratného ...
 • Svoboda, David (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Práce se zabývá problémem rotorové dynamiky. Je zkoumána dynamická odezva kinematicky buzeného rotoru. Studii může reprezentovat například rotor turbodmychadla, do kterého jsou přenášeny vibrace z motoru skrz ložiska. Rotor ...
 • Štěpánková, Jana
  Hlavním cílem diplomové práce je analýza učebnic Výchovy k občanství pro 2. stupeň základních škol z hlediska kulturní jinakosti a dalších souvisejících pojmů. Práce primárně zkoumá, zda učební pomůcky pracují s klíčovými ...
 • Šálek, Martin
  Stanice je navržena pro posádku 10 lidí. Počítá se se 2 techniky (lidé co se starají o plynulý chod stanice) 1 doktor a 7 výzkumníků.Objekt je rozdělen na 3 zóny - technika,práce a odpočinek.Stanice je dvoupatrová. V prvním ...
 • Roiková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřená na výzkum a testování vlastností antibakteriální nanovrstvy, určené k použití na kovové retainery a zubní rovnátka. Hlavní část testování tvoří mikrobiologické testy.Teoretická část je zaměřená ...
 • Nechanická, Magda
  Tato diplomová práce je zaměřena na aplikace nanovlákenných nosičů pro monitoring a diagnostiku biomasy v prostředí kontaminované lokality. V rámci práce byly připraveny dvě tvarové varianty nosičů s různými nánosy nanovláken ...
 • Psota, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Holografická interferometrie již několik desítek let plní nenahraditelnou úlohu mezi měřicími technikami. Je to univerzální technika, kterou lze adaptovat na velmi širokou škálu různých měření, od deformací těles přes ...
 • Kybl, Zdeněk
  Diplomová práce si klade za cíl vytvoření rešerše vybraných numerických metod a zhotovení aplikace, jež slouží zejména jako didaktická pomůcka studentům při studiu problematiky numerické matematiky. Teoretická část je ...
 • Strašil, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá principem a využitím několika vybraných audioefektů
 a jejich realizaci jak v režimu off-line, tak v režimu on-line. Výstupem práce je aplikace naprogramovaná jazykem C#, spustitelná na počítači s ...
 • Paulusová, Sylwia
 • Špetlík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí distribuční funkce náhodné veličiny s použitím zobecněných statistických momentů.Jejich hodnoty jsou získány pomocí víceúrovňové metody Monte-Carlo. Sledovanými náhodnými ...
 • Říčan, Michal
  Diploma thesis deals with creation of software applications which improve SDLC process(Software development life cycle). Theoretical part is devoted to selected methodologies of software development also brings view to ...
 • Hrušová, Anna
  Ostrov s diadémem.Hornatý hřeben motýlího ostrova rozděluje Favignanu, ostrůvek u západního cípu Sicílie, na východní a západní část. Společným jim však zůstává diadém na nejvyšším vrcholu.Pevnost Santa Caterina, s pohnutým ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account