Nechtění obyvatelé - osud rodiny Perlmann

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Lhotová Markéta, PhDr. Ph.D. : 57576
dc.contributor.advisor Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D. : 57575
dc.contributor.author Laušmanová, Sabina
dc.date.accessioned 2019-06-19T09:58:21Z
dc.date.available 2019-06-19T09:58:21Z
dc.date.submitted 2018-4-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152709
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tzv. konečným řešením židovské otázky, které znázorňuje na osudu rodiny libereckého právníka Walthera Perlmanna. Perlmann i jeho rodina patřili bezesporu mezi intelektuální elitu nového československého státu. Všichni byli tzv. Norimberskými zákony označeni za Židy, a to se stalo pro jejich pozdější existenci fatální. Osud takovýchto lidí determinovala rasová politika, která byla vyhrocená v právě v tzv. konečném řešení židovské (cikánské) otázky. Na příkladu konkrétního životního osudu této rodiny doložím složitosti 20.století. cs
dc.description.abstract This thesis is deals with the so-called final solution of the Jewish question, which de-picts the fate of the Liberec lawyer Walther Perlmann. Perlmann and his family were undoub-tedly among the intellectual elite of the new Czechoslovak state. All were called Jews by the so-called Nuremberg Laws, and this became fatal for their later existence. The fate of such people was determined by racial policy, which was escalated in the so-called final solution of the Jewish (Gypsy) question. I will illustrate the complexity of the 20th century on the exam-ple of this family's fate. en
dc.format 56 (min. 121 000)
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon Prameny:
dc.relation.isbasedon Národní archiv
dc.relation.isbasedon Orální historie
dc.relation.isbasedon Stavební archiv, Magistrát města Liberec
dc.relation.isbasedon Státní okresní archiv Liberec
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Literatura:
dc.relation.isbasedon BRYANT, Chad: Praha v černém, Praha, Argo 2013, Přeložil Eduard GEISSLER, ISBN 978-80-257-0790-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon ENGELMANN, Isa: Židé v Liberci: k dějinám obyvatel města pod Ještědem, Liberec, Kruh autorů Liberecka 2007, ISBN 978-80-239-9169-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon LHOTOVÁ, Markéta: Liberecký seminář k moderním dějinám Židů, Fontes Nissae, 2007, 237-240. ISBN 978-80-7372-280-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon LHOTOVÁ, Markéta: Příspěvek k historii židovských komunit na Jablonecku a Liberecku v období 1938-1939, Fontes Nissae, Liberec: Technická univerzita: 2002, 104-120. ISBN 80-7083-666-0.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon LHOTOVÁ, Markéta: Synagogy v plamenech: křišťálová noc 1938 v českém pohraničí, Liberec, Severočeské muzeum 2013, ISBN 978-80-87266-14-4.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon OSTERLOH, Jorg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě: Sudety 1938 - 1945, 1. vyd. Praha, Argo 2010, Přeložila Blanka PSCHEIDTOVÁ, ISBN 978-80-257-0213-0
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon PETRŮV, Helena: Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava, 1. vyd. Praha, Auditorium 2011, ISBN:978-80-87284-19-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon SNYDER, Timothy: Černá zem: holokaust - historie a varování, 1. vyd. Praha, Paseka 2015, Přeložil Martin POKORNÝ, ISBN 978-80-7432-655-4.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon UHLÍŘ, B. Jan: Protektorát Čechy a Morava 19391942, Praha, Ottovo nakladatelství 2017, ISBN 978-80-7451-602-3
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon ZIMMERMANN, Volker: Sudetští Němci v nacistickém státě 19381945: Politika a nálady obyvatel říšské župy sudetské, Praha, Argo Prostor 2001, Přeložil Petr DVOŘÁČEK, ISBN 80-7260-055-9.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject židovské obce cs
dc.subject rasové zákony cs
dc.subject Protektorát Čechy a Morava cs
dc.subject holocaust cs
dc.subject okupace cs
dc.subject anti-semitismus cs
dc.subject 2. světová válka cs
dc.subject Liberec cs
dc.subject emigrace cs
dc.subject německý nacionální socialismus cs
dc.subject Jewish communities en
dc.subject racial laws en
dc.subject Protectorate of Bohemia and Moravia en
dc.subject holocaust en
dc.subject occupation en
dc.subject anti-semitism en
dc.subject World War II en
dc.subject Liberec en
dc.subject emigration en
dc.subject German national socialism en
dc.title Nechtění obyvatelé - osud rodiny Perlmann cs
dc.title Not wanted residents - the fate of Perlmann family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-29
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-27
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KHI
dc.identifier.signature V 201900697
local.identifier.stag 38105
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline CJ-DJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581597
dc.subject.verbis antisemitism en
dc.subject.verbis Jewish communities en
dc.subject.verbis antisemitismus cs
dc.subject.verbis židovské komunity cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 697
local.identifier.author P16000234
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:28 cs
local.verbis.studijniprogram KHI Specializace v pedagogice/Historie se zaměřením na vzdělávání-Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account