Městský blok v Liberci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánek Radek, Ing. arch. Ph.D. : 61425
dc.contributor.author Rusková, Johana
dc.date.accessioned 2019-05-31T04:13:40Z
dc.date.available 2019-05-31T04:13:40Z
dc.date.submitted 2019-2-4
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152477
dc.description.abstract Návrh městského bloku s administrativní funkcí, rezidenční funkcí a novým veřejným prostorem v místě současnéhoautobusového nádraží v Liberci využívá potenciálu místaa nabízí řešení k jeho oživení. Práce zahrnuje názorna urbanistické řešení parcely ve vztahu ke svému okolí, hmotový návrh dostavby administrativního bloku a její funkční rozvržení v parterových úrovních, návrh městského parku jako veřejného prostoru a obytného domu s městskými funkcemi v parteru. cs
dc.description.abstract The assignment is to develop a mixed-use city block in the area which is currently occupied by a city bus station in Liberec. The idea is combine to administrative and residential functions and design an urban landscape in the relation to the buildings. The task is to understand urbanistic relations of the entire site to the city and to find a connection with the existing administrative block. The work contains the idea of the urbanistic solution with new masses of the administrative block with city functions in their ground floors, the conceptional layout of the city park and the design of the new residential house. en
dc.format 39 s
dc.format.extent anotace analýza _Liberec, místo návrh_hmotový návrh administrativního bloku, rozvržení parku, návrh obytného domu _ situace širších vztahů, situace návrhu, půdorysy 1-5NP, řezy podélný a příčné, pohledy, vizualizace interiéru a exteriéru, konstrukční detail, schéma konstrukce, průvodní a technická zpráva zdroje poděkování
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject městský blok cs
dc.subject městský park cs
dc.subject bytový dům cs
dc.subject administrativní blok cs
dc.subject city block en
dc.subject urban landscape en
dc.subject park en
dc.subject administrative block en
dc.subject residential house en
dc.title Městský blok v Liberci cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-5-29
dc.date.committed 2019-5-13
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
dc.identifier.signature V 201900533
local.identifier.stag 39746
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581150
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis city planning en
dc.subject.verbis city built-up area en
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis městská zástavba cs
dc.subject.verbis urbanismus cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 533
local.identifier.author A15000062
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:06 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account