Nízkopodlažní intenzivní obytná zástavba v technologii 3DCP

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch. : 54695
dc.contributor.author Polishchuk, Anastasiia
dc.date.accessioned 2019-05-31T04:13:35Z
dc.date.available 2019-05-31T04:13:35Z
dc.date.submitted 2019-2-4
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152476
dc.description.abstract Návrh obytné zástavby, využívající technologie 3d tisku z betonu. Práce je řešená vnávaznosti na výzkumný a vývojový projekt 3D-STAR, probíhající na FUA.Stavba poskytuje kvalitní dlouhodobé bydlení pro jednotlivce a rodiny s dětmi. Jsouto rodinné domy a byty s různou plochou, vyhovující pro každého obyvatele.Místem bylo zvoleno Ralsko, jako nová platforma pro současnou zástavbu,poskytující široký výběr místa a rozsahu pro nové projekty pro obyvatele, jenž se dotohoto místa přestěhují za prací v průmyslovém sektoru. cs
dc.description.abstract The project of a residential housing using 3d printing concrete technology.Construction offers high-quality residences for individuals and families such as family houses and a big variety of flats with different sizes to fulfill everyone's needs.The chosen place is Ralsko, such as a new platform for contemporary buildings, which offers a wide variety of space and expanse for new projects and people, who will move here for the new employments in an industrial sphere. en
dc.format 35 s.
dc.format.extent 1 PDF dokument
dc.language.iso cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject 3dtisk cs
dc.subject tisk cs
dc.subject 3d cs
dc.subject beton cs
dc.subject tištěný cs
dc.subject dům cs
dc.subject současný cs
dc.subject technologie cs
dc.subject architektura cs
dc.subject 3dprinting en
dc.subject concrete en
dc.subject printing en
dc.subject 3d en
dc.subject technology en
dc.subject contemporary en
dc.subject acrhitecture en
dc.title Nízkopodlažní intenzivní obytná zástavba v technologii 3DCP cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-28
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-5-28
dc.date.committed 2019-5-13
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
dc.identifier.signature V 201900532
local.identifier.stag 39678
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581149
dc.subject.verbis single family house en
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis dwelling-houses en
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis obytné domy cs
dc.subject.verbis rodinné domy cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 532
local.identifier.author A15000060
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:06 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account