Výroba a ověření prototypu dvoukomponentního dílu pro těsnění spáry A-sloupku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Žák Stanislav, Ing. MBA : 66755
dc.contributor.advisor Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. : 55397
dc.contributor.author Hušek, Jan
dc.date.accessioned 2019-05-09T16:59:02Z
dc.date.available 2019-05-09T16:59:02Z
dc.date.submitted 2017-11-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152165
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá procesem výroby prototypu dvoukomponentního dílu těsnění spáry A-sloupku metodou vakuového lití polyuretanu do silikonové formy, včetně ověření jeho funkce v porovnáním s dílem ze sériové výroby. Originální díl zároveň slouží jako vstup pro získání CAD dat metodami reverzního inženýrství. Proces výroby prototypového nástroje, jeho ověření a výroba vzorků těsnění je realizováno v laboratoři oddělení vývoje firmy Henniges Automotive. cs
dc.description.abstract The thesis describes the production process of prototype two-compoment A-pillar gap sealing by casting of polyurethane into the silicone mould in vacuum. Afterwards verification of function in comparison to the serial production part. Original part simultaneously works as the input to obtain the CAD data by the reverse engineering methodes. Production process and verification of the prototype tool and samples of sealing is realized in the laboratory of the company Henniges Automotive development department. en
dc.format 67 s., 8 s. příloh
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 rom
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] LENFELD, P. Technologie vstřikování. www.etul.publi.cz, 2015. ISBN iOS: 978-80-88058-72-4,ISBN Android: 978-80-88058-73-1.
dc.relation.isbasedon [2] SOVA, M. Termoplasty v praxi. Praha: Verlag Dashofer s.r.o., 2001. ISBN 80-86229-15-7.
dc.relation.isbasedon [3] KOLOUCH, J. Strojírenské výrobky z plastů vyráběné vstřikováním. Praha: SNTL, 1986.
dc.relation.isbasedon [4] ZEMAN, L. Vstřikování plastů. Nakladatelstvi BEN, 2009 ISBN 80-7300-026-1.
dc.relation.isbasedon [5] STOECKHERT, K. Mold-Making Handbook, Carl Hanser Verlag, 1998.
dc.relation.isbasedon [6] GASTROW, H. Injection Moulds, 130 Proven design, Hanser, 2002.
dc.relation.isbasedon [7] BOBEK, J. Vstřikovací formy pro zpracování termoplastů. Dostupné na www.etul.publi.cz, 2015. ISBN Android: 978-80-88058-64-9.
dc.relation.isbasedon [8] Firemní materiály.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject 2K vstřikování cs
dc.subject polyuretan cs
dc.subject silikonová forma cs
dc.subject kompresní zatížení cs
dc.subject trvalá deformace cs
dc.subject 2K injection en
dc.subject polyurethane en
dc.subject silicone mould en
dc.subject compressive load deflection en
dc.subject permanent deformation en
dc.title Výroba a ověření prototypu dvoukomponentního dílu pro těsnění spáry A-sloupku cs
dc.title en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-2-6
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-14
dc.date.committed 2019-2-1
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSP
dc.identifier.signature V 201900376
local.identifier.stag 37793
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline ZP2
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06576168
dc.subject.verbis machine parts en
dc.subject.verbis těsnění cs
dc.subject.verbis strojní části cs
dc.subject.verbis gaskets en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 376
local.identifier.author S15000349
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:25 cs
local.verbis.studijniprogram KSP Strojní inženýrství/Strojírenská technologie a materiály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cena hejtmana Libereckého kraje
    Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu na TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj
  • Fakulta strojní
    FS

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account