Vývoj dvouvrstvých vlákenných tkáňových nosičů s odlišnou smáčivostí povrchu pro zpevnění střevních anastomóz

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Vištejnová Lucie, Ing. Ph.D. : 66145
dc.contributor.advisor Horáková Jana, RNDr. Ph.D. : 63138
dc.contributor.author Klíčová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-04-08T14:15:03Z
dc.date.available 2019-04-08T14:15:03Z
dc.date.submitted 2017-10-13
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151995
dc.description.abstract Netěsnost střevních anastomóz vede k seriózním pooperačním komplikacím. Překrytí chirurgické anastomózy dvouvrstvým vlákenným materiál představuje zcela inovativní způsob, jak zabránit prosakování střevního obsahu skrz anastomózu a usnadnit hojení. Předpokládá se, že hydrofilní strana přilne k anastomóze, a naopak hydrofóbní strana materiálu vytvoří kontakt s okolním prostředím a zabrání srůstům hladkých tkání v dutině břišní. V této diplomové práci jsou představeny dva materiály, které by potencionálně mohly sloužit pro tento účel. Tyto vlákenné materiály byly vytvořeny pomocí elektrostatického zvlákňování. První dvouvrstvu tvoří hydrofilní ultrajemná nanovlákna kyseliny hyaluronové (HA) a hydrofóbní vlákna poly--kaprolaktonu (PCL). Druhým materiálem je vrstva hydrofilních vláken polyvinylalkoholu (PVA) a vrstva hydrofóbních vláken PCL. Hydrofilní strany obou materiálů byly rovněž ošetřeny methanovým plazmatem, což vedlo ke zvýšení hydrofobicity vláken HA při zachování cytokompatibility. Materiály byly otestovány biologickými in vitro testy. cs
dc.description.abstract Anastomosis leakage after colorectal resection leads to serious post-operative complications. Covering the chirurgical anastomosis with fibrous double-layered material introduces an innovative way how to prevent leakage of intestinal contents through anastomosis and facilitate healing. It is assumed that the hydrophilic side adheres to the anastomosis and vice versa, the hydrophobic side of the material creates contact with the surrounding environment and prevents adhesions of smooth tissues in the abdominal cavity. This diploma thesis presents two materials that could potentially serve for this purpose. These fibrous materials were formed by electrospinning. The first material was created by hydrophilic ultrafine nanofibers of hyaluronic acid (HA) and hydrophobic poly--caprolactone (PCL) fibers. The second material was made from hydrophilic polyvinyl alcohol (PVA) layer and hydrophobic PCL fibrious layer.The hydrophilic sides of both materials were also treated with methane plasma, resulting in enhanced hydrophobicity of HA fibers while maintaining cytocompatibility. The materials were tested by biological in vitro tests. en
dc.format 101 s
dc.format.extent 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] BACAKOVA, Lucie, Elena FILOVA, Martin PARIZEK, Tomas RUML a Vaclav SVORCIK, 2011. Modulation of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants. Biotechnology Advances [online]. 29(6), 739767. ISSN 1873-1899. Dostupné z: doi:10.1016/j.biotechadv.2011.06.004 [2] DRELICH, Jaroslaw, 2013. Guidelines to measurements of reproducible contact angles using a sessile-drop technique. Surface Innovations [online]. 1, 248254. Dostupné z: doi:10.1680/si.13.00010 [3] KIM, Kwangsok, Meiki YU, Xinhua ZONG, Jonathan CHIU, Dufei FANG, Young-Soo SEO, Benjamin S. HSIAO, Benjamin CHU a Michael HADJIARGYROU, 2003. Control of degradation rate and hydrophilicity in electrospun non-woven poly(D,L-lactide) nanofiber scaffolds for biomedical applications. Biomaterials. 24(27), 49774985. ISSN 0142-9612. [4] RATNER, B. D. Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 3rd ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2013. ISBN 978-0-12-374626-9. Rozsah práce: min. 50 stran
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject nanovlákna cs
dc.subject tkáňové inženýrství cs
dc.subject elektrostatické zvlákňování cs
dc.subject střevní anastomóza cs
dc.subject plazmatická modifikace cs
dc.subject nanofibers en
dc.subject tissue engineering en
dc.subject electrospinning en
dc.subject gastrointestinal anastomosis en
dc.subject plasma treatment en
dc.title Vývoj dvouvrstvých vlákenných tkáňových nosičů s odlišnou smáčivostí povrchu pro zpevnění střevních anastomóz cs
dc.title Development of double-layered fibrous scaffolds with various surface wettability for intestinal anastomosis strengthening en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-14
dc.date.committed 2018-5-14
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KNT
dc.identifier.signature V 201900325
local.identifier.stag 36799
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06570602
dc.subject.verbis nanofibers en
dc.subject.verbis tissue engineering en
dc.subject.verbis electrospinning en
dc.subject.verbis nanovlákna cs
dc.subject.verbis tkáňové inženýrství cs
dc.subject.verbis elektrostatické zvlákňování cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 325
local.identifier.author M16000161
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:42 cs
local.verbis.studijniprogram KNT Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account