Vplyv prostredia na posun paradigmy systému manažmentu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.creator Budaj, Pavol
dc.date.accessioned 2019-04-05T07:05:41Z
dc.date.available 2019-04-05T07:05:41Z
dc.date.issued 2019-04-05
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151957
dc.description.abstract V habilitačnej práci je riešená veľmi aktuálna manažérska problematika – vzťah medzi zmenami v makro a mikro prostredí organizácií a reagovaním manažérskych systémov na tieto zmeny z dôvodu posunu paradigmy. Analýza prostredia ukázala, že potreba reagovania manažmentu na zmeny v prostredí organizácií je vyvolaná najmä veľkými zmenami v niektorých STEEP faktoroch makroprostredia, ktoré sú spôsobené globalizáciou so všetkými pozitívnymi a negatívnymi dôsledkami, najmä vážnym rizikom ohrozenia trvalo udržateľného rozvoja. Druhá veľká skupina vplyvov ako determinantov rozvoja (kultúra a etika, školstvo a veda) bola smerovaná na slovenské manažérske prostredie. Na základe prezentovania relevantných teoretických konceptov a posúdenia stavu riešenej problematiky boli identifikované výskumné medzery a riešením výskumných otázok, zameraných hlavne na „soft“ faktory – kultúru, indikátory environmentálnej udržateľnosti, etickú dimenziu a spoločenskú zodpovednosť bol riešený zámer: Syntetizácia pohľadov na potrebu zmeny prístupov v správaní manažérov a manažérskych systémov s ohľadom na zmeny v prostredí organizácií, posun paradigmy a možnosti vyvolania synergických efektov. cs
dc.format text cs
dc.language.iso cs cs
dc.relation.ispartof habilitační práce cs
dc.relation.ispartof habilitační práce cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.subject systém manažmentu cs
dc.subject globalizácia cs
dc.subject manažérske prostredie cs
dc.subject synergia cs
dc.title Vplyv prostredia na posun paradigmy systému manažmentu cs
dc.publisher.abbreviation TUL cs
local.faculty Ekonomická fakulta cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account