Adaptace mezinárodně působícího podniku na měnící se prostředí vlivem nárůstu elektromobility

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Čuhlová Renata, Ing. Ph.D. : 66705
dc.contributor.advisor Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D. : 59645
dc.contributor.author Buchtíková, Adéla
dc.contributor.other Hanus Tomáš Konzultant2 : 66425
dc.date.accessioned 2019-04-01T11:35:03Z
dc.date.available 2019-04-01T11:35:03Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151857
dc.description.abstract V České republice je automobilový průmysl jedním ze stěžejních odvětví průmyslu. Současná příznivá ekonomická situace výrazně přispívá vývoji automobilového průmyslu, ačkoli ten čelí mnoha změnám, které budou v budoucnu nevyhnutelnými. Celosvětovým trendem ve vývoji automobilů jsou automobily na elektrický pohon. V důsledku udržitelného rozvoje tohoto průmyslu tak dochází k mnoha změnám a jsou vytvářeny tlaky na automobilové výrobce ze strany států, na které musí být výrobci schopni pružně reagovat. Tyto vlivy působí nejen na samotné prodejce automobilů, ale i na jednotlivé dodavatele automobilových dílů, kteří jsou nuceni své obchodní strategie přizpůsobovat požadavkům zákazníků. I přesto, že je v současné době trend elektromobility poměrně v počátcích,mohou výrobci i dodavatelé v rámci automobilového průmyslu tento vliv znatelně pociťovat. Cílem těchto výrobců tedy je adaptovat své obchodní strategie na příchod a vývoj tohoto nového trendu v budoucnu. cs
dc.description.abstract The automotive industry belongs to the most important industries in the Czech Republic. The current favourable economic situation greatly contributes to the development of automotive industry, even though it faces too many changes that will be inevitable in the future. The global trend in the automotive industry is the electromobility. In the consequence of achieving sustainable development in this industry, there are many changes. There are pressures made on car manufactures globally and all car manufactures need to be able to be flexible in their production. These pressures are made not only on car manufactures but also on individual suppliers. Therefore, suppliers are forced to adapt their strategies to customer's needs. Although the electromobility trend is in its beginnings, all car manufactures and suppliers already may feel the influence of electromobility. The aim of those manufactures is to adapt their business strategies to electromobility and its development in close future. en
dc.format 86 s.
dc.format.extent 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon DENSCOMBE, Martyn. 2014. The good research guide: For small scale research projects. 5th ed. Maidenhead, United Kingdom: Open University Press. ISBN 0335264719. KRUGMAN, Paul, R., Maurice OBSTFELD & Marc J. MELITZ. 2015. International economics: Theory and policy. 10th ed. Harlow, United Kingdom: Pearson. ISBN 1292019557. MACHKOVÁ, Hana, 2015. Mezinárodní marketing: strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788024753669. FIGENBAUM, Erik, Nils FEARNLEY, Paul PFAFFENBICHLER, et al. 2015. Increasing the competitiveness of e-vehicles in Europe. European Transport Research Review [online]. 7(3), [cit. 2017-09-21]. DOI: 10.1007/s12544-015-0177-1. ISSN 1867-0717. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s12544-015-0177-1 WIT, Bob de. 2017. Strategy: an international perspective. 6th ed. Australia: Cengage Learning. ISBN 9781473725157. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Automobilový průmysl cs
dc.subject CEE cs
dc.subject elektromobilita cs
dc.subject internacionalizace cs
dc.subject investiční pobídky cs
dc.subject přímé zahraniční investice cs
dc.subject Automotive industry en
dc.subject CEE en
dc.subject electromobility en
dc.subject internalization en
dc.subject investment incentives en
dc.subject foreign direct investment en
dc.title Adaptace mezinárodně působícího podniku na měnící se prostředí vlivem nárůstu elektromobility cs
dc.title The adaptation of an international company to changing automotive environment due to the influence of Electro Mobility en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-11
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
dc.identifier.signature V 201900295
local.identifier.stag 37157
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PMP
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06570178
dc.subject.verbis automobilový průmysl cs
dc.subject.verbis foreign investments en
dc.subject.verbis automobile industry en
dc.subject.verbis zahraniční investice cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 295
local.identifier.author E16000451
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:39 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika-Podnik v mezinárodním prostředí cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account